This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Grynberg, Henryk, Hungarian bibliography

Image of Grynberg, Henryk
Grynberg, Henryk
(1936–)

Bibliography

Proza
Ekipa "Antygona" (1963)
Żydowska wojna
(1965)
Zwycięstwo
(1969)
Życie ideologiczne
(1975)
Życie osobiste
(1979)
Życie codzienne i artystyczne
(1980, 1998 wyd. łączne: Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne)
Prawda nieartystyczna
(1984)
Kadisz
(1987, 2005 wyd. pod tytułem Kalifornijski kadisz)
Szkice rodzinne
(1990)
Dziedzictwo
(1993, 2005 wyd. łącznie z Kalifornijskim kadiszem)
Dzieci Syjonu
(1994)
Ojczyzna
(1999)
Drohobycz, Drohobycz
(1997)
Memorbuch
(2000)
Szmuglerzy
(wraz z Janem Kostańskim)(2001)
Monolog polsko-żydowski(2003)
Uchodźcy
(2004).

Poezja
Święto kamieni (1964)
Antynostalgia
(1971)
Wiersze z Ameryki
(1980)
Wśród nieobecnych
(1983)
Pomnik nad Potomakiem
(1989)
Rysuję w pamięci
(1995)
Z Księgi Rodzaju (2000)
Dowód Osobisty
(2006)

Dramaty
Kronika (1984)
Pamiętnik pisany w stodole
(1992)
Kabaret po tamtej stronie
(1997) 

Literature ::
Translation ::

minimap