Works

. ^
, ^
( ^
[ ^
1 ^
2 ^
A ^
A „Meredek Út” egyik példányára (English) – Radnóti Miklós
A 15 éves lány (Slovak, English) – Petőcz András
A 27281 (English) – Röhrig Géza
A bak jegye (German) – Balla Zsófia
A bánat (English) – József Attila
A becsapódás (English) – Pintér Tibor
A becsapódás helye (Slovak) – Zilahy Péter
A birka-iskola (English) – Weöres Sándor
A boldog szerelem (142.) [Minden vizek kicsapának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (16.) [Más a világ ábrázatja...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (163.) [Ne csudáld, hogy majd minden szó...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (164.) [Minden nap új kellemekkel...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (171.) [Libyának homokjain...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (197.) [Kendericzék! fülemilék!] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (2.) [Musám te! ki zokogással...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (English) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (35.) [A bereknek gyors kaszási...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (41.) [Tőle jönnek, hozzá térnek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (51.) [A szokáshoz, emberekhez...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (53.) [Egy istenért, egy hazáért...] (German) – Kisfaludy Sándor
A boldog szerelem (87.) [Ez órának lejártával...] (German) – Kisfaludy Sándor
A bujdosó (English) – Radnóti Miklós
A csend hintája (English) – Utassy József
A csillagos ég (Slovak) – Petőfi Sándor
A csodatétel (XII. 31.) (Slovak) – Kálnoky László
A dalnok búja (Slovak) – Arany János
A Danaidák (English) – Babits Mihály
A Duna vallomása [video] (Slovak) – Ady Endre
A fájdalom természetéről, (English) – Tóth Krisztina
A fecskének árnyéka (English) – Szép Ernő
A fehér csönd (English) – Ady Endre
A fekete zongora [video] has audio (English, Polish, Slovak) – Ady Endre
A félelmetes angyal (English) – Radnóti Miklós
A felnőttek (English) – Fodor Ákos
A feltaláló (English) – Dragomán György
A fiam bölcsőjénél [video] (English) – Ady Endre
A föl-földobott kő (English) – Ady Endre
A folyami költő (English) – Kántor Péter
A fordító (Részlet) (English) – Reményik Sándor
A formákról (English) – Fodor Ákos
A franciaországi változásokra (English) – Batsányi János
A fürdőruha (részlet a Máglya c. regényből) (English) – Dragomán György
A Gare de l'Esten (English, Slovak) – Ady Endre
A gazdagság álma (Slovak) – Ady Endre
A gejzír (English) – Nemes Nagy Ágnes
A gyermek és szivárvány (Slovak) – Arany János
A gyermekkor vége (Slovak, English) – Sebestyén Péter
A haiku (English) – Fodor Ákos
A Halál a Ramblán (German) – Térey János
A halál lovai (English) – Ady Endre
A Halál rokona [video] (Slovak, English) – Ady Endre
A halálról (English) – Weöres Sándor
A harmadik időszámítás (Slovak) – Acsai Roland
A harmadik történet (English) – Balla Zsófia
A hóesésben (English) – Benjámin László
A hegy vendégei (English) – Acsai Roland
A helyzet tisztázása (English) – Sebestyén Péter
a holnap eltolódott (English) – Pintér Tibor
A jó öreg kocsmáros (Slovak) – Petőfi Sándor
A kalauz (English) – Kosztolányi Dezső
A kékszakállú herceg vára [video] (English) – Balázs Béla
A képernyő imádása (German) – Balla Zsófia
A kérés (English) – Fodor Ákos
A kesergő szerelem (7.) [Mint a szarvas, kit megére...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (13.) [Boldog vagy te, czifra madár!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (22.) [A kutyáktól üldöztetvén...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (44.) [Mint előzi akaratom...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (47.) [Sok s nagy, a mit szenvedek én!] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (51.) [Midőn a hold világában...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (90.) [Hallottam én szép szavának...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (100.) [A világból kiszakadva...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (126.) [Napok jönnek, napok mennek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (172.) [Téged látlak az egeknek...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (173.) [Elérem majd nyúgalmamat...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (176.) [Szelid Musák! jól tudom én...] (German) – Kisfaludy Sándor
A kesergő szerelem (VII. ének) [Két szeme, szép arczúlatján...] (German) – Kisfaludy Sándor
A két lúd (English) – Reviczky Gyula
A kezdet szabadsága (English) – Rab Zsuzsa
A koboldkórus délelőtti dala (English) – Kemény István
A ködbe-fúlt hajók (Slovak) – Ady Endre
A költészet [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
A költő hazája [video] (Slovak) – Arany János
A költő mit tehet? (English) – Szilágyi Domokos
A könnyek asszonya (Bús arcát) (English) – Ady Endre
A kürtösök szava (English) – Ady Endre
À la recherche… (English) – Radnóti Miklós
A lápon [video] (English) – Pintér Tibor
A lárma születése (Slovak) – Birtalan Balázs
A leckét megtanultam (English) – Hervay Gizella
A Léda arany-szobra (Slovak) – Ady Endre
A legszebb időszak (Slovak) – Kiss Ottó
A lelkem oly kihalt, üres (English) – Kosztolányi Dezső
A lírai én meg amit zárójelbe tett (English) – Petri György
A lusta légy (English) – Eörsi István
A lyukas zokni (English) – Lázár Ervin
A madár fiaihoz (English) – Tompa Mihály
A magyarokhoz (I) (English) – Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz (II) (English) – Berzsenyi Dániel
A mai nap (English, Slovak) – Sebestyén Péter
A másik (English) – Heltai Jenő
A másik kettő (English) – Ady Endre
A medve töprengése [video] (English) – Weöres Sándor
A megfáradt Odysseus (English) – Rónay György
A megvénhedt Isten (Slovak) – Petőcz András
A méh románca (Slovak) – Arany János
A mi házunk (English) – Kosztolányi Dezső
A mi időnkben (English) – Sebestyén Péter
A mozdulat (English) – Nemes Nagy Ágnes
A műfordító halála (English) – Kálnoky László
A nagy Cethalhoz (English) – Ady Endre
A nemes (Slovak) – Petőfi Sándor
A népszerűtlenség felé (English) – Reményik Sándor
A Nyúl mint tolmács (English) – Lázár Ervin
A paprikajancsi szerenádja [video] (English) – Weöres Sándor
A pókhálóba (English) – Beney Zsuzsa
A pokol hetedik köre (English) – Pilinszky János
A puszta, télen (Slovak) – Petőfi Sándor
A rab gólya (Slovak) – Arany János
A rablelkek (German) – Arany János
A régi panasz (German) – Arany János
A rózsa (English) – Balla Zsófia
A Sion-hegy alatt (English) – Ady Endre
A szamóca (German) – Csokonai Vitéz Mihály
A századvég költőihez (English) – Baka István
A szegedi Dómban (English) – Gyukics Gábor
A szegény jobbágy (Slovak) – Arany János
A személyi követő éji dala (English) – Petri György
A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól (German) – Balla Zsófia
A szép leány (German) – Vörösmarty Mihály
A szeplő (German) – Csokonai Vitéz Mihály
A szerelem olykor... (English) – Ladányi Mihály
A szerelem, a szerelem… (Slovak) – Petőfi Sándor
A szerelem sivataga has audio (Polish, German, English) – Pilinszky János
A szeretet természetéről (English) – Tóth Krisztina
A szomorúság pusztulása (Slovak) – Petőcz András
A szomorúság pusztulása (English) – Petőcz András
A szomszéd asztalnál (English) – Szilágyi Domokos
A szomszédok kara [video] (English) – Kemény István
A szonett (English) – Tandori Dezső
A társ (English) – Weöres Sándor
A te akaratod... (English) – Reményik Sándor
A te melegséged (German) – Ady Endre
A tékozló fiú keresése (English) – Pilinszky János
A téli esték [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
A teljes kör (English) – Acsai Roland
A tengerhez (English) – Baka István
A tengerpartra (English) – Pilinszky János
A tengerre néző szoba (Slovak, English) – Petőcz András
A teremtmény éneke (English) – Fodor Ákos
A Tisza-parton has audio (German, Slovak) – Ady Endre
A tisztválasztás (German) – Ungvárnémeti Tóth László
A tó nevetett (English) – Ady Endre
A többi kegyelem (English) – Pilinszky János
A tudós macskája (Slovak) – Arany János
A tükör széttört (English) – Baka István
A válasz (English) – Sebestyén Péter
A vár fehér asszonya (English) – Ady Endre
A varró leányok (Slovak) – Arany János
A védtelen bőr (English) – Pintér Tibor
A vén cirkuszosné monológja (English) – Demény Ottó
A világ (German) – Arany János
A világ (English) – Pintér Tibor
A világ végén (English) – Bella István
A virág szebb (English) – Szép Ernő
A virágnak megtiltani nem lehet… (Slovak) – Petőfi Sándor
A völgy emlékei (German) – Győrffy Ákos
A völgy s a hegy (Slovak) – Petőfi Sándor
A bánat? Egy nagy oceán (English) – Petőfi Sándor
ABC (Slovak) – Pintér Tibor
A Biblia (Czech) – Nádas Péter
A birsalmasajtról (German) – Borbély Szilárd
A boldogság (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A bor filozófiája (German, Slovak, Czech) – Hamvas Béla
Ábránd (German) – Vörösmarty Mihály
A büfti gének (German, English) – Parti Nagy Lajos
A bűn has audio (Slovak) – József Attila
A burok (English) – Beney Zsuzsa
A cinkos (Czech, English) – Konrád György
A csend (English) – Beney Zsuzsa
Adagio (English) – Weöres Sándor
Ádám (English) – Fodor Ákos
»Ádám, hol vagy?« (English) – Ady Endre
A darvaknak szól (German, English) – Balassi Bálint
Adáshiba: első szünetjel (English) – Sebestyén Péter
Adatok (English) – Mezei András
Add nekem a szemeidet (German, Slovak) – Ady Endre
Addig nézegetted (English) – Reményik Sándor
A diktatúrát élvezem (German) – Kukorelly Endre
Adj már csendességet (Polish, English) – Balassi Bálint
Adjon az Isten has audio (English) – Nagy László
A Dunánál [video] (English, Polish, Slovak, German) – József Attila
A fa (English) – Beney Zsuzsa
A falak négyszögében (English) – Nagy László
A farkasok dala (Slovak, German, English) – Petőfi Sándor
A fekete város (Polish, Slovak) – Mikszáth Kálmán
A feleségem története. I. (German, Czech, English, Slovak) – Füst Milán
A feleségem története. II. (German, Czech, English) – Füst Milán
A fordító (English) – Beney Zsuzsa
A fűzfa poeta gratulál őtet mellőzött egykori Maecénásának (English) – Kisfaludy Károly
Ág (English) – Hervay Gizella
Agglegény esti védőbeszéde (English) – Ladányi Mihály
Ágnes asszony (Slovak) – Arany János
A gólyához (English) – Tompa Mihály
A gólyakalifa (German, Czech) – Babits Mihály
Agonia christiana (German, English) – Pilinszky János
A Guttenberg-albumba (English, German) – Vörösmarty Mihály
A hetedik [video] has audio (German, Slovak, English) – József Attila
A Hindu énekekből (English) – Nemes Nagy Ágnes
A Hortobágy poétája has audio (Czech, German, English) – Ady Endre
Ajándék (English) – Márai Sándor
Ajándék az ittmaradónak (English) – Rab Zsuzsa
Ajánlás (English) – Áprily Lajos
Ajtófélfámon jel vagy (English) – Gergely Ágnes
Akarsz-e játszani (German, English) – Kosztolányi Dezső
A kezdet (German) – Kukorelly Endre
Aki el (Slovak) – Zilahy Péter
Akiket illet, megértik (XII. 28.) (Slovak) – Kálnoky László
A kiközösítő (Czech) – Déry Tibor
A kilencvenegyedik (English) – Faludy György
A kis fenevad (English) – Csoóri Sándor
Akit szeretsz (English) – Hajnal Anna
A közelítő tél has audio (English) – Berzsenyi Dániel
A kutyák dala (German, English) – Petőfi Sándor
Alapszabályok (English) – Fodor Ákos
A láthatatlan elem (English) – Vas István
A latin betűk (Czech) – Hajnóczy Péter
A látó (English) – Batsányi János
A látogató (German, Czech, English) – Konrád György
A legrövidebb novella (Czech, German, English, Polish, Slovak) – Darvasi László
A lírikus epilógja [video] (German, English) – Babits Mihály
Alku (English) – Cseke Gábor
Állampolgárság (Polish) – Határ Győző
Állok… (English) – Beney Zsuzsa
Álmodott rím versbe szerkesztése (English) – Ferencz Győző
Álmom: az Isten (English) – Ady Endre
Álom (English) – Kormos István
Álom a havon (English) – Demény Ottó
A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (English) – Kassák Lajos
Álomi beszédem (Polish) – Nagy László
Álommalom (English) – Tóth Krisztina
Altató [video] has audio (English, Slovak) – József Attila
Aludj (English) – Radnóti Miklós
A magánossághoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A magyar messiások (English) – Ady Endre
A magyar nemes (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
A magyar Ugaron (Polish, English) – Ady Endre
A mélypont ünnepélye (German, English) – Pilinszky János
A merengőhöz (German, English) – Vörösmarty Mihály
Ami hátravan (XII. 1.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami örökre elveszett (XII. 19.) (Slovak) – Kálnoky László
Ami elmarad (Polish) – Bella István
amíg még itt vagyunk [video] (English) – Gyukics Gábor
Amiként kezdtem has audio (English) – Pilinszky János
Amikor rájössz milyen (Slovak, English) – Birtalan Balázs
Amióta... (German) – József Attila
Amit szivedbe rejtesz (English, German) – József Attila
[A múzeum kávéház teraszán hold kél vörösboros tűnődéseink…] (English) – Zalán Tibor
A nagy folyamat (German) – Várady Szabolcs
A nagyvárosban éltem, hol a börzék (German) – Kosztolányi Dezső
Anakamphos (German, English, Slovak) – Mészöly Miklós
András evangéliuma (German, English) – Kovács András Ferenc
A négyökrös szekér (German, English) – Petőfi Sándor
A népek atyja (English) – Orbán Ottó
Angyalhaj (Slovak) – Markó Béla
Anitra meghalunk (English) – Tamkó Sirató Károly
Anna örök [video] (German, English) – Juhász Gyula
Anna után (English) – Juhász Gyula
Annyi ábrándtól remegett a lelkem (German) – Kosztolányi Dezső
[a nőket kikről a verseket írjuk nem ismerjük. talán a ködök mögött...] (German) – Zalán Tibor
A Noszty fiú esete Tóth Marival (German) – Mikszáth Kálmán
Anyagyilkosság (German, Slovak) – Csáth Géza
Anyai lista (English) – Tóth Krisztina
Anyám fekete rózsa (English) – Csoóri Sándor
Apa ajándéka (English) – Mezei András
Apa szíve (English, Polish) – Nagypál István
Apa barátai (Czech) – Kemény István
A Pál utcai fiúk (German, Czech, Slovak) – Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk (2.) (Polish) – Molnár Ferenc
A Pendragon legenda (Czech) – Szerb Antal
Apokrif [video] has audio (Polish, Czech, German, English) – Pilinszky János
Áprilisi eső után (English) – Radnóti Miklós
Aranyevés (English) – Pintér Tibor
Arany Jánoshoz (English) – Petőfi Sándor
Aranykoporsó (German, Slovak) – Móra Ferenc
Arany Lacinak (English) – Petőfi Sándor
Aranysárkány (Czech) – Kosztolányi Dezső
Aranyvasárnap (English) – Rab Zsuzsa
Arckép (English) – Radnóti Miklós
A reményhez (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Arról le kell majd mondani (German, English) – Kukorelly Endre
Ars Poetica [video] (English) – Weöres Sándor
Ars poetica (English) – Heltai Jenő
Ars poetica (English) – Fodor Ákos
Ars poetica has audio (English, Czech, Slovak) – József Attila
Árva fiú (Slovak) – Arany János
A sötétről (English) – Szabó T. Anna
[asszonyom ma hullócsillagos az ég ma megint túl sok a megalvadt vér...] (German) – Zalán Tibor
A süketnéma kislány (English) – Vas István
A szabadsághoz (English) – Nemes Nagy Ágnes
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából (részlet) (Polish) – Juhász Ferenc
[a szél az éjszaka a végtelen havazás talán ezek...] (German) – Zalán Tibor
A szent (Polish) – Thurzó Gábor
A szép teremtés (German, English) – Parti Nagy Lajos
Aszinkron (English) – Fodor Ákos
A szőke ciklon (Czech, English) – Rejtő Jenő
A szomj [video] (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
A szomszédban egy (German) – Kukorelly Endre
A táncok (German) – Berzsenyi Dániel
A tenger (English) – Beney Zsuzsa
A természet vadvirága (Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
A tihanyi ekhóhoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
A Tisza (Slovak, Czech, German, English) – Petőfi Sándor
Átkelés (German) – Győrffy Ákos
A tó (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
A tölgyek alatt has audio (German) – Arany János
Áttűnés (Polish) – Határ Győző
Átváltozás (English, German) – Pilinszky János
Átváltozások (English, Slovak) – Pilinszky János
Aufklärung (English) – Fodor Ákos
Auschwitz (English) – Pilinszky János
Auto-da-fé 2. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 3. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 5. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 6. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 7. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 8. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 9. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 10. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 11. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 12. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 13. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 14. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 15. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 17. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 18. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 19. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 20. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 21. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 1. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 16. (Slovak) – Pintér Tibor
Auto-da-fé 4. (Slovak) – Pintér Tibor
A vaáli erdőben (English) – Vajda János
A valóság édessége (German, English) – Kukorelly Endre
A vén cigány (German, English, Polish) – Vörösmarty Mihály
A vendég (English) – Beney Zsuzsa
A világ legszomorúbb zenekara (German, Slovak) – Darvasi László
A visszajáró (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Avraham Bogatir hét napja (German) – Kardos G. György
A walesi bárdok has audio (German, English) – Arany János
Axióma (ahol) (English) – Fodor Ákos
Axióma [A szeretésen] (English) – Fodor Ákos
Axióma [Isten nem hívő] (English) – Fodor Ákos
Axióma [ki nem vigasztal] (English) – Fodor Ákos
A XIX. század költői (Czech, German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Az a kis fény (English, Slovak) – Pintér Tibor
Az ágyam hívogat (English) – Ady Endre
Az álarcoshoz (Slovak) – Kálnoky László
Az Alföld [video] (German) – Petőfi Sándor
Az álmodó (XII. 23.) (Slovak) – Kálnoky László
Az álom (German) – Petőfi Sándor
Az alvó lovasok (English) – Nemes Nagy Ágnes
Az alvó Vénusz (German) – Térey János
Az egyéniségről (English) – Fodor Ákos
Az élet értelme (English, German) – Örkény István
Az első reggel (English) – Spiró György
Az ember (English) – Ladányi Mihály
Az ember itt (English) – Pilinszky János
az ember szivárog, kifelé (Slovak, English) – Sebestyén Péter
Az én boldogítóm (Milliók közt sincs...) (German) – Kazinczy Ferenc
Az én istenem (English) – Ferencz Győző
Az én magyarságom (English) – Ady Endre
(Az én szivem sokat csatangolt…) has audio (English) – József Attila
Az erdei lak (Slovak) – Petőfi Sándor
Az erdélyi hadsereg (English) – Petőfi Sándor
Az esetleges (German) – Jász Attila
Az EU-regény (English, German) – Spiró György
Az idő és hörnév (English) – Zrínyi Miklós
Az időnek (English) – Juhász Gyula
Az isten balján (English) – Ady Endre
Az ítélet (English) – Székely Magda
Az ő képe (German) – Kazinczy Ferenc
Az obsitos és Napoleon (English) – Garay János
Az öreg költő (English) – Rónay György
Az öreg szomszéd (English) – Rába György
Az öregedés gondjai (English) – Kassák Lajos
Az öregek faggatása (Czech) – Oravecz Imre
Az ős Kaján [video] has audio (Slovak) – Ady Endre
Az őszi lárma [video] (English) – Ady Endre
Az ünnep előérzete (German) – Balla Zsófia
Az Úr érkezése (English) – Ady Endre
Az utcán (English) – Mezei András
Az utolsó alamizsna (Slovak) – Petőfi Sándor
Az utolsó mosoly has audio (English) – Ady Endre
Az utolsó mosoly (English) – Gyukics Gábor
Az utolsó rap (English) – Kiss Judit Ágnes
Az 1984-es kijárat (English, German) – Kukorelly Endre
Az ajtó (German, English) – Szabó Magda
Az apostol (részlet) (English, Slovak) – Petőfi Sándor
Az aranyember (German, Slovak, Polish) – Jókai Mór
Azarel - Megszabadítottál a haláltól (German, English) – Pap Károly
Az autóvezető (Slovak) – Örkény István
Az elalvás nehézségei (English) – Rakovszky Zsuzsa
Az eltévedt lovas (English) – Ady Endre
Az emberek [video] (German, English) – Vörösmarty Mihály
Az ember tragédiája (German, English, Polish, Slovak) – Madách Imre
Az én menyasszonyom has audio (German, Slovak) – Ady Endre
Az Értől az Oceánig (German) – Ady Endre
Az estve (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Az idegen szemével (English) – Orbán Ottó
Az igazi (English) – Károlyi Amy
Az Ikszek (részlet) (Czech) – Spiró György
Az Illés szekerén has audio (English) – Ady Endre
Az isten háta mögött (German) – Móricz Zsigmond
Az nehéz súlyokat cipel (German) – Kukorelly Endre
azon (Slovak) – Pintér Tibor
Az ötödik pecsét (German) – Sánta Ferenc
Azt hiszitek (English) – Bari Károly
Azt hiszem (Czech, English, Slovak) – Pilinszky János
Azt mondja aki él (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Azután (German) – Balla Zsófia
Az út vége (German) – Garaczi László
B ^
Bábel [video] (Slovak) – Sziveri János
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb (English) – Juhász Ferenc
Babylon egerei (English) – Babits Mihály
Bácsi, délen (English, German) – Kemény István
Bájoló [video] (English) – Radnóti Miklós
Balaton (English) – Nemes Nagy Ágnes
Balaton (English) – Tóth Krisztina
Balázsolás (English) – Babits Mihály
Baleset (English) – Pilinszky János
Ballada has audio (English) – József Attila
Bamba napraforgó (English) – Pintér Tibor
Bánat has audio (English) – József Attila
Bánja, hogy hajnalban kell a szerelmesétől elmenni (English, German) – Balassi Bálint
Bár Mátra-hegy lehetnék (részlet) (German) – Vitkovics Mihály
Bár színem fekete (English) – Pilinszky János
Barackfaág (German) – Rákos Sándor
Barangolók [video] (English) – Weöres Sándor
Barátomhoz (German) – Arany János
Barbár őszi vers (részlet) (English) – Csoóri Sándor
Barbár imádság (English) – Csoóri Sándor
Bartók Amerikában [video] has audio (English) – Szilágyi Domokos
Basho-hommage (English) – Fodor Ákos
Bashō-visszhang (English) – Fodor Ákos
Batyuk (English) – Röhrig Géza
Bécs, 1930 (English) – Faludy György
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette (German) – Balassi Bálint
Bedekker [video] (English) – Erdős Virág
Befordúltam a konyhára… (Slovak) – Petőfi Sándor
Beírtak engem mindenféle Könyvbe (English) – Kosztolányi Dezső
Béke, borzalom (English) – Radnóti Miklós
Béres temető (English) – Illyés Gyula
Beryx decadactilus (Czech) – Tóth Krisztina
Beszél a fákkal a bús őszi szél... (German) – Petőfi Sándor
Beszélgetés az Istennel (English) – Gergely Tamás
Beteg szívemet hallgatod (German, English) – Ady Endre
Betegség, gyógyszerek: Élet ötven felé (German) – Orbán Ottó
Betlehemi királyok has audio (Slovak, English) – József Attila
Betömött szájjal, füllel (XII. 6.) (Slovak) – Kálnoky László
Betűk, sorok (German, English) – Pilinszky János
Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (German, English) – Kovács András Ferenc
Biztató (English) – József Attila
Bíztató (German) – Kalász Orsolya
Blaise Pascal emlékezetére (English) – Sebestyén Péter
Bogár (English) – Weöres Sándor
Boldog a gyufa (English) – Szenes Anikó
Boldog a gyufaszál [video] (Slovak) – Szenes Anikó
Boldog, szomorú dal (Czech, German) – Kosztolányi Dezső
Boldogság (Czech) – Varró Dániel
Borbála (English) – Varró Dániel
Borivóknak való (German, English) – Balassi Bálint
Bosznia (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Bot és fa (English) – Somlyó György
Bowen monológja, sötétben (Slovak) – Márton László
Brazil, Brazil!!! (German) – Esterházy Péter
Brodszkij-triptichon (English) – Petrőczi Éva
Búcsú (English) – Szabó Lőrinc
Búcsúja hazájától (German) – Balassi Bálint
búcsúlevél-rap (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Búcsúzás (German) – Berzsenyi Dániel
Budapest, százszorszép (German) – Kalász István
Bugyi a szélben (English) – Eörsi István
Bukj föl az árból (English) – József Attila
Bűn (English) – Nemes Nagy Ágnes
Bűn és bűnhődés has audio (English) – Pilinszky János
Burger King (English) – G. István László
Bútorok (English) – Mándy Iván
C ^
Café Flore (English) – Faludy György
Camille Pissarro: Rue d’Amsterdam – 1897 (English) – Tandori Dezső
Cantata profana has audio (English, German) – Bartók Béla
Catullushoz (English) – Orbán Ottó
Chiron (German) – Kukorelly Endre
Cigány helyzetállapot (English) – Rafi Lajos
Cigány ősz (English) – Rafi Lajos
Cilinder (English) – Arany János
Címerem (English) – Pilinszky János
Circumdederunt (English) – Baka István
Circus Maximus (English) – Fodor Ákos
Circus maximus (English) – Baka István
Civilizáció (English, German) – Arany János
Civilizáció (English) – Fodor Ákos
Csak a bárány [video] (English) – Bella István
Csak a szavak (English) – Baka István
Csak az a fény (English) – Bella István
Csak csont és bőr és fájdalom (English) – Radnóti Miklós
Csak egy személy (English) – Petri György
Csak téged (English) – Emőd Tamás
Családi ház manzárddal (Czech) – Kertész Ákos
Családi kör (German, English, Slovak) – Arany János
Csend (English) – Hervay Gizella
Csendes forma (German) – Kukorelly Endre
Csigabiga a jégen (English) – Gyukics Gábor
Csillog, de eltűnik (English) – Beney Zsuzsa
Csokonai Vitéz Mihály (English) – Ady Endre
Csolnak a holt-tengeren (Slovak) – Ady Endre
Csönd (English) – Bella István
Csöndes estéli zsoltár (English) – József Attila
Csontjaimhoz (English) – Jékely Zoltán
Csudálkozunk az életen (German) – József Attila
Csütörtök (Most hirtelen olcsó rúzst…) (German) – Szijj Ferenc
Cynismus (German) – Arany János
Czenczihez (German) – Vitkovics Mihály
D ^
E ^
Éber-álomkép Mayával, gyerekkel (German) – Petri György
Édes Anna (German, English, Czech) – Kosztolányi Dezső
Édesem, tegyél (German) – Kukorelly Endre
Édesen izzó (Slovak) – Z. Németh István
Ég és föld (German) – Balla Zsófia
Egri csillagok (German, English) – Gárdonyi Géza
Egy – kettő – három... (English) – Szenes Anikó
Egy angyal (Slovak) – Zilahy Péter
Egy Brassai-képre (English) – Petrőczi Éva
Egy életen keresztűl (English) – Pilinszky János
Egy exhumált tetem noteszéből (Slovak, English) – Sebestyén Péter
Egy fénykép hátlapjára (English, Slovak) – Pilinszky János
Egy gyakorlat (English) – Fodor Ákos
Egy gyakorlat (mindennapi teszt-kérdés/2.) (English) – Fodor Ákos
Egy harci Jézus-Mária (English) – Ady Endre
Egy hellenista arab költő búcsúverse (English) – Füst Milán
Egy jelenségre (English) – Ferencz Győző
Egy kis etika (English) – Fodor Ákos
Egy másik élet (Italian) – Sipos Tamás
Egy másik világ (English) – Weöres Sándor
Egy mondatban (German, English) – Kalász Orsolya
Egy ócska konflisban (English) – Ady Endre
Egy régi Kálvin-templomban (English) – Ady Endre
Egy románc szinopszisa (English) – Fodor Ákos
Egy szál kései virág Legeza Ilona sírjára (English) – Pintér Tibor
Egy szenvedély margójára (English, Slovak) – Pilinszky János
Egy szép napon (English) – Pilinszky János
Egy szó (English) – Fodor Ákos
Egy titok margójára has audio (English) – Pilinszky János
Egy virtuózhoz (English) – Fodor Ákos
Egy zseni fércművéről (English) – Fodor Ákos
Egy barackfára (English, Slovak) – Illyés Gyula
Egy családregény vége (Slovak, English) – Nádas Péter
Egyéb nem (English) – Szabó Lőrinc
Egyedül a tengerrel [video] has audio (English) – Ady Endre
[egyedül heversz a halott parton a homok kék lángjában elolvadnak...] (German) – Zalán Tibor
Egy egyiptomi sírkövön… (Czech) – Füst Milán
Egy estém otthon (German, Slovak) – Petőfi Sándor
Egyesülni jó (German) – Garaczi László
Egy gondolat bánt engemet... (German, English, Slovak) – Petőfi Sándor
Egy gyógynövény-kert (German, English) – Kukorelly Endre
Egy hajszálrepedt fazék (Slovak, German, Polish) – Parti Nagy Lajos
Egy hosszú kávé (German, English, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Egyirányú (German, English) – Kiss Judit Ágnes
Egyirányú utca (German, Polish) – Rakovszky Zsuzsa
Egy katonaének has audio (German, English) – Balassi Bálint
Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára' has audio (English) – Balassi Bálint
Egy mondat anyai vállamon (Czech) – Esterházy Péter
Egy mondat a zsarnokságról has audio (English, German) – Illyés Gyula
Egy nap az élet (German) – Kemény István
Egy nő (English, Slovak, German) – Esterházy Péter
Egy pár vers (German) – Tandori Dezső
Egyszer csak (English) – Mezei András
Együgyű dal a feleségről (English) – Radnóti Miklós
Egy vendég Berlinben (German) – Kemény István
Egy zsinagóga leírása (German, English) – Kovács András Ferenc
Ein Traum (Slovak, English) – Sebestyén Péter
Éjfél (Polish) – Lászlóffy Aladár
Éjszaka [video] has audio (English) – Radnóti Miklós
Éjszaka (English) – Bari Károly
Éjszaka a padon (Italian) – Sipos Tamás
Ekhnáton jegyzeteiből has audio (English) – Nemes Nagy Ágnes
El (German) – Kemény István
El a faluból (Slovak) – Ady Endre
El kéne indulni (English) – Balla Zsófia
Elbocsátó, szép üzenet has audio (English, German) – Ady Endre
Elég has audio (English) – Pilinszky János
Elég egy oldalpillantás (English) – Csukás, István
Elégia (English) – Illyés Gyula
Elégia (Slovak) – Balla Zsófia
Elégia (Durva planéta) (English) – Petri György
Elégia és értekezés (English) – Petri György
eleinte (German) – Kiss Judit Ágnes
Élektra (English) – Petri György
Élet és irodalom (Czech) – Esterházy Péter
Életfogytiglan has audio (English) – Pilinszky János
Elfojtódás (English) – Kölcsey Ferenc
Elhagyottak (English) – Pintér Tibor
Élhettem volna gyönyörűen (English) – Ladányi Mihály
Elkészítési javaslat (English) – Fodor Ákos
Ellentétes irányú metrók (English) – Tóth Krisztina
Elmaradt Találkozás Pilinszky Jánossal (English) – Kányádi Sándor
Elmondanám (Slovak) – Petőfi Sándor
Élni, míg élünk ... [video] (German) – Ady Endre
Előhívás (Slovak) – Garaczi László
Előkészítő látogatás [video] (English) – Kemény István
Előszó has audio (English, German) – Vörösmarty Mihály
Előszó [video] (English) – Karinthy Frigyes
Első ecloga (English) – Radnóti Miklós
Email (Czech) – Varró Dániel
Ember az embertelenségben (German) – Ady Endre
Emberek (English) – József Attila
Emberszag (English) – Szép Ernő
Emeld be (German) – Pintér Tibor
Emeld be (English) – Pintér Tibor
Emlék (Aj, feszeskemellü...) (English) – Radnóti Miklós
Emlékezés egy nyár-éjszakára has audio (English) – Ady Endre
Emlékezet (German) – Szemere Pál
Emlékiratok könyve (German, English, Slovak) – Nádas Péter
Emlékszel- még? (German) – Pintér Tibor
Emlények has audio (German) – Arany János
Empátia (English) – Fodor Ákos
En philosophe (German) – Arany János
Én vagyok itt… (Slovak) – Petőfi Sándor
Enciklikák (English) – Sebestyén Péter
Ének három hangra (English) – Hervay Gizella
? ^
E ^
Én nem engedlek (German) – Kukorelly Endre
Enteriőr (Polish) – Kovács András Ferenc
Enyhülés (English, Slovak) – Arany János
Epepe (Polish) – Karinthy Ferenc
Epilogus (Polish, German) – Arany János
Epilógus [video] (English) – Kemény István
Epilógus has audio (English) – Ladányi Mihály
Erdélyi töredék (German, English) – Kovács András Ferenc
Erdőkertes (Slovak) – Pintér Tibor
Eredet (English) – Sebestyén Péter
Eretnekek (English) – Hervay Gizella
Erőltetett menet [video] (English, German) – Radnóti Miklós
Érted haragszom, nem ellened (English) – József Attila
És mosolygok (English) – Demény Ottó
És Christophorus énekelt (German, English) – Kovács András Ferenc
Esik (English) – Rakovszky Zsuzsa
Esőcsepp (English) – Szép Ernő
Esőfront (English) – Tóth Imre
Esős nyár (Czech) – Tóth Krisztina
Este (English) – Ladányi Mihály
Esti imádság (English) – Gergely Ágnes
Esti kérdés [video] (Czech, Polish, German, English, Slovak) – Babits Mihály
Esti sugárkoszorú (German, English) – Tóth Árpád
Eszmélet [video] (German, English) – József Attila
Étellel, csenddel... (English) – Hervay Gizella
Etűd (English) – Fodor Ákos
Eugène Boudin, strandfestő (English) – Kántor Péter
Európa (German, English) – Kosztolányi Dezső
Europink (English, German) – Parti Nagy Lajos
Eurydiké (English) – Beney Zsuzsa
Évek, ti még jövendő évek [video] (Slovak) – Arany János
Évnapra (German) – Arany János
Évszakok (English) – Juhász Ferenc
Existentia (English) – Weöres Sándor
Exit (English) – Sebestyén Péter
Ez az élet... (German) – Arany János
Ezüst (Slovak) – Tőzsér Árpád
F ^
Fabula [video] has audio (English) – Pilinszky János
Fáj (English) – Choli Daróczi, József
Fájdalom (English) – Hervay Gizella
Fák (Slovak, English) – Nemes Nagy Ágnes
Fa leszek, ha… (English) – Petőfi Sándor
Falu végén kurta kocsma (Slovak) – Petőfi Sándor
Falun (Slovak) – Petőfi Sándor
Farkasverem (Slovak) – Fellinger Károly
Fától fáig has audio (German) – Kányádi Sándor
Fátyol (English) – Pilinszky János
Februári hajnal (German) – Petri György
Fehér-fekete (Czech) – Rakovszky Zsuzsa
Félelem (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Felelet (English, Slovak) – Pilinszky János
Felemás őszi ének (English) – Kányádi Sándor
Felhők (English) – Weöres Sándor
Félig csókolt csók (English) – Ady Endre
Fenyegetés (English) – Sebestyén Péter
férfi (English) – Röhrig Géza
Fiamnak (English, Slovak) – Arany János
Figyelmeztet meztet (English) – Gergely Tamás
Figyelmeztető I. II. (English) – Pintér Tibor
Figyelmeztető táblácska (English) – Fodor Ákos
Film (German) – Kukorelly Endre
Film rövidre vágva* (English) – Pintér Tibor
Fogadjunk (English) – Tóth Krisztina
Fogas kérdés (English) – Petri György
Fogság (German) – Spiró György
Fogságom naplója (Czech) – Kazinczy Ferenc
Főhajtás a második előtt (English) – Fodor Ákos
Fokról-fokra (English) – Pilinszky János
Földi csendesség (German) – Balla Zsófia
Földrajz (English) – Tóth Imre
Fölszállott a páva… [video] has audio (English) – Ady Endre
Föltámadás (English) – Orbán Ottó
Föltámadás után (English) – Juhász Gyula
Föltámadott a tenger (Slovak, German, English) – Petőfi Sándor
Folyt. köv. (English) – Gyukics Gábor
Folytonosság (English) – Kányádi Sándor
Forgandó szerencse has audio (English) – Faludi Ferenc
Fragmentum (German, English) – Kovács András Ferenc
Francia fogoly has audio (English) – Pilinszky János
freskó (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Fuimus troes (Polish) – Határ Győző
Fülszövegek (Slovak) – Kálnoky László
Fürdik a holdvilág az ég tengerében (Slovak) – Petőfi Sándor
Füredi pásztor dala (German) – Vitkovics Mihály
Füstbement terv (English, German, Slovak) – Petőfi Sándor
Füstös képek (German, Polish) – Lakatos Menyhért
Futó bosszúság (English) – Fodor Ákos
G ^
H ^
H. Diotima (German) – Kukorelly Endre
Ha a halál is ilyen volna csak... (English) – Reményik Sándor
Ha a szemem lefogták (Slovak) – Ady Endre
Ha arra ébredsz (Slovak, English) – Podolszki József
Ha elhagysz (English) – József Attila
Ha igaz az (English) – Pintér Tibor
Ha vihar jő a magasból* (English) – Weöres Sándor
Háború (English) – Fodor Ákos
Háborús napló (English) – Radnóti Miklós
Hagyaték (English) – Pintér Tibor
Haiku-rondó (English) – Fodor Ákos
Haikuk a vörös jóslatokból [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk egy kellemetlen vasárnapon [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr arany-éveiből [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haikuk Musashi Úr nyugtalan délutánján [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Haj, száj, szem (German) – Vörösmarty Mihály
Hajnal (English) – Szilágyi Domokos
Hajnal felé egy déli városban (English) – Kányádi Sándor
Hajnalban kel föl, mint a pékek (English) – József Attila
Hajnali imádság (English) – Somlyó Zoltán
Hajnali kürt (Slovak) – Arany János
Hajnali kút (English) – Acsai Roland
Hajnali lány (Slovak) – Z. Németh István
Hajnali részegség [video] (Czech, English, German) – Kosztolányi Dezső
Hálaének (German) – Kassák Lajos
Halak sírása (English) – Pásztor Béla
Halak a hálóban (English) – Pilinszky János
Halál házasító (részletek) (English) – Szabédi László
Halálos villanella (English) – Kiss Judit Ágnes
Hálám jeléül (English) – Emőd Tamás
Halárus (English) – G. István László
Hälfte des Lebens (German) – Kukorelly Endre
Halk, talmi vers az irodalom házához (German, English) – Parti Nagy Lajos
Halottak napja (English) – Baka István
Halotti beszéd has audio (English) – Márai Sándor
Halotti beszéd has audio (English, German) – Kosztolányi Dezső
Halotti beszéd és könyörgés (1192–1195 között) (English) – Nyelvemlékek
Halottvivők éneke (English) – Csanádi Imre
Hamlet elkallódott monológja (English) – Kálnoky László
Hanem (German) – Jász Attila
Hangyaboly (13. fejezet) (English, Slovak) – Kaffka Margit
Hangyaboly (8. fejezet) (Slovak, Polish) – Kaffka Margit
Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja (English) – Sebestyén Péter
Hanyas vagy? [video] (English) – Szilágyi György
Harangjáték (English) – Juhász Gyula
Harbach 1944 (English, German) – Pilinszky János
Harc a Nagyúrral [video] (Slovak) – Ady Endre
Harmadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
Harmadnapra has audio (English) – Pilinszky János
Harminc év mulva (German) – Arany János
Harmonia Cælestis (131, 132) (Slovak, Czech, Polish) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (141) (German, Czech, English, Slovak, Polish) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) (German, English) – Esterházy Péter
Három madár [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Három őszi könnycsepp [video] (English) – Ady Endre
Három Ifjú Éneke (English) – Borbély Szilárd
Hárun ar-Rasid (English) – Fodor Ákos
Háry János bordala (English) – Baka István
Határok (English) – Szilágyi Domokos
Határtalan (English) – Gergely Tamás
Havak éve (English) – Tóth Krisztina
Hazafelé (German) – Várady Szabolcs
Hazai szakaszok (German) – Kukorelly Endre
Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (German, English, Czech, Slovak) – Parti Nagy Lajos
Hazámban [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Házassági emlék-mű (English) – Fodor Ákos
Házasságterápia (English) – Petri György
Hazatérés (English) – Károlyi Amy
Hazátlanul (Czech) – Határ Győző
Hegeso sírja (English) – Babits Mihály
Hegyen űlök (German) – Petőfi Sándor
Héja-nász az avaron [video] has audio (German, English, Slovak) – Ady Endre
Hely és idő (English) – Sebestyén Péter
Hetedik ecloga [video] (German, English) – Radnóti Miklós
Hetedik szimfónia (English) – Weöres Sándor
Hétfő (Egy hatalmas, szürke gömböt…) (German) – Szijj Ferenc
Hetvenkettő (English) – Márai Sándor
Heuréka (Slovak) – Birtalan Balázs
Hiába kísértsz hófehéren (English) – Ady Endre
Hiány (English) – Pintér Tibor
Híd (English) – Demény Ottó
Híd-avatás has audio (Czech, Polish, German) – Arany János
Hideg szél (English) – Pilinszky János
Hideg napok (Polish, Czech) – Cseres Tibor
Higiéné (English) – Fodor Ákos
Himnusz (Polish, German, English) – Kölcsey Ferenc
Himnusz a békéről (English) – Radnóti Miklós
Himnusz minden időben [video] (Czech) – Nagy László
Hívogató (German, English) – Tóth Árpád
(English) – Orbán Ottó
Hó a hegyeken (English) – Sík Sándor
Hogy elérjek a napsütötte sávig… [video] (English) – Petri György
Hogy tűz ne hulljon (English) – Székely Magda
Hogyan vártalak? (English) – Beney Zsuzsa
Hogy Júliára talála így köszöne neki has audio (German, Polish, English) – Balassi Bálint
Hol a leány, ki lelkem röpülését (Slovak) – Petőfi Sándor
Hold és tanya (English) – Weöres Sándor
Holdbanán (English, German) – Parti Nagy Lajos
Hölderlin has audio (German, English) – Pilinszky János
Holdfényt vetettem* has audio (English) – Weöres Sándor
Holdtölte (English) – Kassák Lajos
Homlokom lassan leáldoz (English) – Szép Ernő
Hommage à Isaac Newton (English, Slovak) – Pilinszky János
Honfidal (Slovak) – Petőfi Sándor
Horác (English) – Berzsenyi Dániel
Horatius születésnapja (Czech) – Orbán Ottó
Horgodra tűztél, uram (Polish, German, English) – Petri György
Hortobágyi kocsmárosné (Czech, Slovak) – Petőfi Sándor
Hosszú az Úristen (English) – József Attila
Hozzád, ki olvasod (Polish) – Petri György
Hullik a hajnal mint a haj (English) – Hervay Gizella
Hunyhat a máglya (English) – Ady Endre
Hűség (English) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Húsz év múlva (Polish, English, German) – Vajda János
I ^
? ^
I ^
J ^
K ^
K. S. - Emlékkoncert (English) – Fodor Ákos
Kaddis a meg nem született gyermekért (Czech, Slovak) – Kertész Imre
Kaleidoszkóp (English) – Demény Ottó
Karácsony (Harang csendül) (English, German) – Ady Endre
Karácsonyi szekvenciák (English) – Borbély Szilárd
Karóval jöttél [video] (German, English, Polish, Slovak) – József Attila
Kasszazárás (Slovak) – Birtalan Balázs
Katicabogaramról (English) – Eörsi István
Kavics (English) – Fodor Ákos
Kedd (Néhány madár…) (German) – Szijj Ferenc
Kedves Bópeer…! (Czech) – Déry Tibor
Kedvesebb hazát (English) – Ladányi Mihály
Kegy (English) – Petri György
Kegyelem (English) – Mezei András
Kegyelem (English, Slovak) – Pilinszky János
kék (English) – Röhrig Géza
Kék szemek (English) – Mezei András
Kéket mutatnak még… (Slovak) – Petőfi Sándor
Kék szín (English) – Kukorelly Endre
Kelet-európai triptichon (English) – Tóth Krisztina
Képek (English) – Beney Zsuzsa
Kérdés (English) – Pilinszky János
Keret és tükör (German, English) – Kukorelly Endre
Kérvény (English) – Kornis Mihály
Kérvény [video] (English) – Szilágyi Domokos
Kései sirató [video] (German, English) – József Attila
Keserű (English) – József Attila
Keserű élet, édes szerelem (Slovak) – Petőfi Sándor
Keserű pohár (English, German) – Vörösmarty Mihály
Keskeny ágy a tavon (English) – Gyukics Gábor
Keskeny határ (English) – Bene Zoltán
Keskeny út, széles út* (English) – Weöres Sándor
Késői ősz (English) – Rafi Lajos
Kész (English) – Pintér Tibor
Kész a leltár [video] (Czech, German, English) – József Attila
Két arckép has audio (English) – Pilinszky János
Két hang (English) – Győrffy Ákos
Két karodban (German, English) – Radnóti Miklós
Két miniatűr (English) – Hervay Gizella
Két testvér (Slovak) – Petőfi Sándor
Két vélemény (Slovak, English) – Birtalan Balázs
Két hexameter [video] (English) – József Attila
Kétsoros (English) – Sebestyén Péter
Kettesben önmagammal (English) – Váci Mihály
Kettő has audio (English) – Pilinszky János
Kettősverseny (English) – Gergely Ágnes
Kezdetben van (English) – Hárs Ernő
Keze nedves kavics… (English) – Gyukics Gábor
Kezed, kezem (English) – Pilinszky János
Kháron ladikján (Polish) – Illyés Gyula
Ki egyszer elveszett (English) – Hárs Ernő
Ki minek gondol, az vagyok annak...* (English) – Weöres Sándor
Ki-be ugrál… (English) – József Attila
Kiáltozás [video] (English) – József Attila
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (English) – Balassi Bálint
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől (German, English) – Balassi Bálint
Kicsit majd kevesebbet járkálok (Polish) – Kukorelly Endre
Kihűlt világ (English) – Pilinszky János
Kimerítő feltámadás (English) – Tóth Judit (Judit Guillaume)
Ki nem gyanakszik (German) – Kukorelly Endre
Királyi gyakorlatok (German) – Kukorelly Endre
Királyok hajdani kertje (German) – Borbély Szilárd
Kis majom (English) – Kemény István
Kis nyelvtan (German, English) – Radnóti Miklós
Kis éjizene (German, English) – Pilinszky János
Kísértések (English) – Sebestyén Péter
Kísértetek (German) – Rakovszky Zsuzsa
Kis Magyar Pornográfia (Czech) – Esterházy Péter
Kisztő ének (German) – Faludi Ferenc
Kívánság (English) – Kányádi Sándor
Ki viszi át a Szerelmet [video] has audio (Czech, Polish, English, Slovak) – Nagy László
Kivizsgálás (Slovak) – Fellinger Károly
Klárisok has audio (English) – József Attila
Kőbölcsőm körül (English) – Orbán Ottó
Kocsi-út az éjszakában [video] (English) – Ady Endre
Köd (Polish) – Fekete István
Kő hull apadó kútba (Polish) – Szilágyi István
Kolozsvári éjjel (English) – Áprily Lajos
Költemény has audio (English) – Pilinszky János
Költészetem (English) – Kassák Lajos
Költészettankák (German, English) – Kovács András Ferenc
Költő a huszadik században (German) – Kosztolányi Dezső
Koncert (English) – Juhász Gyula
Könnyű, fehér ruhában has audio (English) – József Attila
Könnyű, fehér ruhában (Slovak) – Petőcz András
Konstancinápoly (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
Könyörög Istennek, hogy bujdosásában... (German, English) – Balassi Bálint
Kopogtatás nélkül [video] (English) – József Attila
Koportos (Polish) – Balázs József
Körúti hajnal (English) – Tóth Árpád
Kosmopolita költészet (Czech, English) – Arany János
Köszönöm, köszönöm, köszönöm (English) – Ady Endre
Kőtábla (English) – Székely Magda
Kotyogó-kő egy korsóban (English) – Tandori Dezső
Köznapok, emblémák (Slovak) – Birtalan Balázs
Közös ebéd (English) – G. István László
Között (German, English, Czech) – Nemes Nagy Ágnes
Krisztus-kereszt az erdőn [video] (English) – Ady Endre
Krúdy Gyula (English) – Kosztolányi Dezső
Küld egy mosolyt (English) – Tóth Krisztina
Kuli has audio (English, Czech) – Weöres Sándor
Különbség (English, Slovak) – Pilinszky János
Különitélet (English) – Pilinszky János
Külvárosi éj [video] (English, Slovak) – József Attila
küszöbök (German) – Kalász Orsolya
Kutya (Czech) – Tóth Krisztina
Kutya (English) – Baka István
L ^
Lábujjhegyen (English) – Beney Zsuzsa
Lángok lobognak (English) – Radnóti Miklós
Lassú égés (English) – Gyukics Gábor
Látod a tárgyakat (English) – Pintér Tibor
Láttam én már (German) – Kányádi Sándor
Lázár (English) – Nemes Nagy Ágnes
Lázár a palota előtt (Slovak) – Ady Endre
Léda a hajón (English) – Ady Endre
Léda ajkai között (English) – Ady Endre
Lege artis (Slovak, English) – Sebestyén Péter
Legtisztább emlékem (English) – Demény Ottó
Légy jó mindhalálig (Slovak, English, German) – Móricz Zsigmond
Légy ostoba (German) – József Attila
Lehet, hogy most ez a Gulág? (Polish) – Bertók László
Lehetőség-vizsgálat [video] (English) – Erdély, Miklós
Léket vágni jó (German) – Tolnai Ottó
Lélekszakadva (Italian) – Sipos Tamás
Lelet (English) – Rab Zsuzsa
[Lelkem kiszikkadt mezején...] (German, English) – Babits Mihály
Leltár (English) – Sebestyén Péter
Lement a nap (English) – Nemes Nagy Ágnes
Leningrádi képeslap (German) – Tolnai Ottó
Lesz macska is (Polish) – Tóth Krisztina
Letészem a lantot [video] (English, German, Slovak) – Arany János
Levegőt! [video] has audio (German, Slovak) – József Attila
Levél a hitveshez [video] (English, German) – Radnóti Miklós
Levél Jókaihoz (German) – Arany János
Levél Arany Jánoshoz (German) – Petőfi Sándor
Lidércnyomás (English) – Kosztolányi Dezső
Limes (English) – Sebestyén Péter
Liszt Ferenc éjszakája a Hal téri házban (English) – Baka István
Liszt Ferenchez (German, English) – Vörösmarty Mihály
Litánia (German) – Kaffka Margit
Lódenkabát Keleteurópa szegén (English) – Hervay Gizella
Lomtalanítás (English) – Kiss Judit Ágnes
Love story (Részlet a Vakvágta c. versből) (English) – Fodor Ákos
M ^
Macskajáték (Czech, Slovak) – Örkény István
Madár (German, English) – Nemes Nagy Ágnes
Madrigál-féle (English) – Heltai Jenő
Madrigálszezon (German, English) – Kovács András Ferenc
Magadnak felelj (English) – Fodor Ákos
Magamhoz (English) – Pilinszky János
Magánhalott (English) – Gyukics Gábor
Magányban (German) – Arany János
Magányos éjszakai csavargás (English) – Szép Ernő
Magasiskola (German) – Mészöly Miklós
Magyar fa sorsa (English) – Ady Endre
Magyar jakobinus dala has audio (English) – Ady Endre
Magyarok (Polish) – Balázs József
Magyarok (English) – Weöres Sándor
Magyarország, a határon (English) – Faludy György
Majd (German) – Jász Attila
Majd elnézem (English) – Pilinszky János
Majomország [video] (English) – Weöres Sándor
Májusi súlytalanság (English) – Hárs Ernő
Makra (German) – Kertész Ákos
Mama [video] has audio (German, Slovak, English) – József Attila
Mandelstam a kerítésnél (English) – Faludy György
Maradj velem (English) – Rafi Lajos
Marasztaló (English) – Rafi Lajos
Március (Czech, English) – József Attila
Március (English) – Áprily Lajos
Márciusban a mólón (Slovak, English) – Birtalan Balázs
Marcus Aurelius (German, English) – Kosztolányi Dezső
Mári néninek [video] (English) – Pilinszky János
Mária (English) – Radnóti Miklós
Mariann a kádban (German) – Nadányi Zoltán
[már mindent megtehetsz velem csak szeretned nem szabad. nagy kertben...] (German) – Zalán Tibor
Mártír (English) – Székely Magda
Második bornholmi elégia [video] (English) – Sebestyén Péter
Második ecloga [video] (English) – Radnóti Miklós
Második énem (English) – Rafi Lajos
Mátyás anyja (Czech, Slovak) – Arany János
Mécsvivő ember (English) – Weöres Sándor
Medáliák (German) – József Attila
Meddő-órán (German) – Arany János
Meditáció (English) – Ladányi Mihály
Meg akarlak tartani (English, Slovak) – Ady Endre
Még alig volt reggel… (German) – Petőfi Sándor
Még egy pillanatra fekve maradunk (Italian) – Sipos Tamás
Még szorítással így viselem (German) – Kalász Orsolya
Megátalkodottság (English) – Fodor Ákos
Még egyszer Lillához (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Meghalálok (German) – Németh Gábor
Meghalni (English) – Weöres Sándor
Mégis (English) – Pilinszky János
Megkezdett szépség. Az ikonfestés szabályai (German) – Jász Attila
Megkövülés (German) – Pintér Tibor
Megkövült virág (English) – Gyukics Gábor
Megmaradás (English) – Páskándi Géza
Megölt szerelem sírkövére (English) – Juhász Gyula
Mégse (English, Slovak) – Pilinszky János
Megtalált karaván-napló (English) – Illyés Gyula
Megtanulni élni (English) – Kántor Péter
Megtisztulni (Italian) – Sipos Tamás
Megvakulok? (English) – Faludy György
Megy a juhász a szamáron (Slovak) – Petőfi Sándor
Mellkasi CT (Slovak) – Fellinger Károly
Mélyebb, távoli (German) – Győrffy Ákos
Merre, hogyan? (English) – Pilinszky János
Mert dalaimnak… (German) – Heltai Jenő
Mert engem szeretsz (English) – Ady Endre
Mért is tettem? (English) – Ady Endre
Mert szemben ülsz velem... [video] (English) – Illyés Gyula
Merülő Saturnus has audio (English) – Weöres Sándor
Mese has audio (English) – Ladányi Mihály
Mese arról, ki hogyan szeret [video] (English) – Somlyó György
Meseország [video] has audio (English) – Ladányi Mihály
Messze alszik (German) – Győrffy Ákos
Messze, messze [video] (Slovak, Czech) – Babits Mihály
Metafora (English) – Petrőczi Éva
Metaoptika (ha közelebb van) (English) – Fodor Ákos
Metaoptika (Némelyik árnyék) (English) – Fodor Ákos
Metronóm (English) – Pilinszky János
Metszet (English) – Kányádi Sándor
Mezítlábas Psyché (English) – Tóth Imre
Meztelen lányok (XII. 3.) (Slovak) – Kálnoky László
Mi és ők (English) – Pilinszky János
Mi lesz ebből? (English) – Dsida Jenő
Mi meg... (Slovak) – Garaczi László
Mi urunk: a pénz [video] (Slovak) – Ady Endre
|Mi volnék?| (English) – Weöres Sándor
Miatyánk (English) – Rab Zsuzsa
Michelangelo utolsó imája (English) – Faludy György
Miért (English) – Károlyi Amy
Miért? (English) – Tóth Árpád
Mikes (English) – Lévay József
Mikor szülőföldje határát megpillantja (English) – Kányádi Sándor
Mikor az uccán átment a kedves (German, English) – József Attila
Milyen felemás (English) – Pilinszky János
Milyen jó lenne nem ütni vissza (English) – József Attila
Milyen volt… [video] (German, English) – Juhász Gyula
Minden lélekzetvétel (English) – Pilinszky János
Mindenki nevessen (Slovak) – Kiss Ottó
Mindig van remény (German, Slovak, Czech, English) – Örkény István
Mindkettő emberül (English) – Baranyi Ferenc
Mindvégig (German) – Arany János
Minek nevezzelek? (English, German, Slovak) – Petőfi Sándor
Minnyihez (German) – Kazinczy Ferenc
Mint a bika (English) – Radnóti Miklós
Mint aki (English) – Nemes Nagy Ágnes
Mint kémnek lenni Estorilban (German) – Térey János
Mintha... (Slovak) – Zilahy Péter
Mire jó a tenger (German, English) – Kukorelly Endre
Mire megjössz [video] has audio (German, English) – Pilinszky János
Miserere (English) – Tóth Krisztina
Mit csinálunk? (German) – Arany János
Mit kell tudnia Istennek? (German) – Kántor Péter
Mit kell tudnia istennek? (English) – Kántor Péter
Mogorva az ég [video] (English) – Pintér Tibor
Mögöttem a múlt (English) – Petőfi Sándor
Mohács (English) – Kisfaludy Károly
Mondd, mit érlel… (English) – József Attila
Mondogatnivaló (English) – Petri György
Monológ életre halálra (English) – Faludy György
Morning smile (English) – Fodor Ákos
Mosoly (English) – Petri György
Mosolyogj rám! (Slovak) – Petőfi Sándor
Mostanság az Isten (Slovak) – Petőcz András
Mostan színes tintákról álmodom (English, German) – Kosztolányi Dezső
Most harminckét éves vagyok (English) – Kosztolányi Dezső
[most írom leglágyabb versemet amikor már nem szerethetsz szerelemmel...] (German) – Zalán Tibor
Mottó (English) – Fésűs Éva
Mozart-kontakt (English) – Fodor Ákos
Műhely-haiku (English) – Fodor Ákos
Műkő és homok (English) – Károlyi Amy
Műmenyasszony és twist-pulóver (English, Czech) – Parti Nagy Lajos
Musashi Úr a kolostorban [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Musashi Úr kilenc halála [video] (Slovak) – Sebestyén Péter
Múzsám és menyasszonyom [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
N ^
Nagycsütörtök (English) – Dsida Jenő
Nagy Imréről (English) – Petri György
Nagy lakodalmak ideje (Polish) – Szőcs Géza
Nagyon fáj [video] (German, Slovak, English) – József Attila
Nagyvárosi ikonok (English, German) – Pilinszky János
Napló (German) – Pilinszky János
Napló (Slovak) – Pintér Tibor
Napoleonhoz (English) – Berzsenyi Dániel
(navigare neszesszer est) (German, English) – Parti Nagy Lajos
Ne hidd! [video] (English) – Szép Ernő
(Ne légy szeles…) (English, German) – József Attila
Nefelejcs (English) – Szabó Lőrinc
Ne féljetek (German, Czech, Polish, English) – Jókai Anna
Négy mondat a hegyről és a tóról (German) – Győrffy Ákos
Negyedik ecloga [video] (English) – Radnóti Miklós
Négysoros has audio (Czech, English, German, Slovak) – Pilinszky János
Néhai Vajda János (English) – Ady Endre
Neked (English) – Pintér Tibor
Nem akar (German) – Jász Attila
Nem mehetek hozzád [video] (English) – Ady Endre
Nem mozdul (English) – Győrffy Ákos
Nem tudhatom… [video] (English) – Radnóti Miklós
Nem a végső perc (English) – Beney Zsuzsa
Nem egészen úgy van mint a falvédőn (German) – Kukorelly Endre
Nem emel föl (German, Slovak, English) – József Attila
Nem én kiáltok has audio (English) – József Attila
Német zsoldosdal (English) – Faludy György
[nem haragszom csak a felnyitott zongorafedelek vetnek árnyékot...] (German) – Zalán Tibor
Nem lehet, mivel tilos (German) – Kukorelly Endre
Nemzeti dal (English, German, Slovak) – Petőfi Sándor
Nép & szabadság (English) – Fodor Ákos
Ne pirkadjon. Ne legyen pirkadat (German) – Kukorelly Endre
Nevelési tanácsadó (English) – Fodor Ákos
New Age (English) – Fodor Ákos
Nézz, Drágám, kincseimre (English) – Ady Endre
Nihil (English) – Karinthy Frigyes
Niki (Polish, German) – Déry Tibor
Nincs egyéb örömöm (English) – Szép Ernő
Noé bárkája felé (English) – Kányádi Sándor
Norvég leányok [video] (English) – Weöres Sándor
Novemberi ég alatt (English) – Illyés Gyula
Nudista strandon (English) – Utassy József
Nyár (English) – Rafi Lajos
Nyár, némafilm (English, German) – Parti Nagy Lajos
Nyelvtanlecke (German, English) – Kovács András Ferenc
Nyolc sor (English) – Ladányi Mihály
Nyolcadik ecloga (English) – Radnóti Miklós
[nyugodj meg a múzsák is itt lesznek időre keresztbe tett lábbal ülnek...] (German) – Zalán Tibor
Nyujtózás (English) – Szép Ernő
O ^
Ó én szeretem a bús pesti népet (English) – Kosztolányi Dezső
Ó, mért oly későn... (English) – Kiss József
Ó, régi börtönök (English) – Radnóti Miklós
Ócska taxik (Slovak) – Pintér Tibor
Óda [video] (Polish, English, Czech, German) – József Attila
Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez (English) – Illyés Gyula
Oh! Ne nézz rám… (Slovak) – Arany János
Óhaj (English) – Sebestyén Péter
Október, délután (English) – Radnóti Miklós
Oldódó jelenlét (English) – Weöres Sándor
Olyan világban éltem (English) – Kálnoky László
Ómagyar Mária-siralom (Íródott: 1300 körül) (English) – Nyelvemlékek
Omega (English) – Pilinszky János
Önarckép 1944-ből (English) – Pilinszky János
Önéletrajz (Slovak) – Weöres Sándor
Optimizmus (English) – Ladányi Mihály
Öreg színész (English) – Juhász Gyula
Öregasszony (German) – Rakovszky Zsuzsa
Öregek könyve (részlet) [video] (English) – Szilágyi Domokos
Öregség (German, English) – Füst Milán
Öregség (2.) (English) – Fodor Ákos
Öreg szerelmesek (German, English) – Orbán Ottó
Őrizem a szemed [video] has audio (English, German) – Ady Endre
Örmény sírkövek (English) – Kányádi Sándor
Örök pillanat has audio (English) – Weöres Sándor
Öröklét (English) – Weöres Sándor
Örökmozgó has audio (English) – Pilinszky János
Örömök (English) – Cseke Gábor
Orpheus (English) – Beney Zsuzsa
Orpheus útja (English) – Beney Zsuzsa
Ősszel [video] (German, English, Slovak) – Arany János
Ősz (English) – Ratkó József
Ősz (English) – József Attila
Ősz és tavasz között has audio (English) – Babits Mihály
Őszi anzix (English) – Sebestyén Péter
? ^
O ^
P ^
Pacsirta (English, Slovak) – Kosztolányi Dezső
Pacsirtaszót hallok megint ... (German) – Petőfi Sándor
Palota és kunyhó (Slovak) – Petőfi Sándor
Panasz (English, German) – Pilinszky János
Pannon ég alatt (English) – Gergely Ágnes
Paradicsomkert (English) – Nemes Nagy Ágnes
Parafrázis [video] (English) – Pilinszky János
Parancsra (English) – Mezei András
Párbeszéd az időről has audio (English) – Rakovszky Zsuzsa
Páris, az én Bakonyom (German, Slovak) – Ady Endre
Párizsban járt az ősz has audio (Czech, German, English, Slovak) – Ady Endre
Passió (English) – Pilinszky János
Pató Pál úr (Czech, Slovak, German) – Petőfi Sándor
Pénelopé (Slovak, English) – Szilágyi Domokos
Pengő utca, Budapest (English, Slovak) – Sebestyén Péter
Péntek (Mint egy hosszú, lebegő…) (German) – Szijj Ferenc
Pertu (English) – Szvoren Edina
Petike (German, English) – Vörösmarty Mihály
Pilátus (English, Slovak) – Pilinszky János
Pincenapló (German, Czech) – Nagy Lajos
Pitypang (English) – Karinthy Frigyes
Pixel (részlet) (English) – Tóth Krisztina
Pizsamájában (Slovak) – Fellinger Károly
Planctus (English) – Borbély Szilárd
Pöcögtess (English) – Pintér Tibor
Pont (English) – Fodor Ákos
Pont [szórakozottan] (English) – Fodor Ákos
Post-existentia (English) – Weöres Sándor
Prae-existentia (English) – Weöres Sándor
Prológus - egy ősbemutatóhoz (English) – Petrőczi Éva
Prométheusz (German) – Kányádi Sándor
Proteusz palástja (English) – Horváth Elemér
Pügmalión (English) – Baka István
R ^
Rachmaninov zongorája (English) – Baka István
Ráolvasó (German) – Kalász Orsolya
Rapszódia egy őszi kertben (English) – Vas István
Ravensbrücki passió has audio (English, German) – Pilinszky János
Razglednicák (1-2) has audio (English) – Radnóti Miklós
Razglednicák (3-4) [video] has audio (English) – Radnóti Miklós
Reg és est (Slovak) – Arany János
Rege a csodaszarvasról [video] has audio (English) – Arany János
Régebbi ujjgyakorlat (English) – Ferencz Győző
Régen elzengtek Sappho napjai… (English) – Babits Mihály
Regensburg (German) – Győrffy Ákos
Reggel (Czech) – Varró Dániel
Régimódi történet (Polish, Czech) – Szabó Magda
Rekonstrukció (English) – Tóth Imre
Rekviem (English) – Bari Károly
Remember (English) – Balázs F. Attila
Remény (German) – Szemere Pál
Reményem (Slovak) – Arany János
Reménytelenül [video] (English) – József Attila
Rendben van, Uristen (English) – Ady Endre
Rendezvényszervezés (Slovak) – Birtalan Balázs
Repülő csészealjak (Slovak) – Faludy György
Részletekben rejti el (German) – Jász Attila
Rókadal* (English) – Bartók Béla
Rókatárgy alkonyatkor (English, Czech, German) – Parti Nagy Lajos
Rokonok (Slovak, German) – Móricz Zsigmond
Rolf Bossert halálára (German) – Petri György
Rom A szovjetónió történetéhez (German, Polish) – Kukorelly Endre
Rossz fölvétel (English) – Pilinszky János
Rozgonyiné (Slovak) – Arany János
rózsamama (English) – Röhrig Géza
Rozsdatemető (German, English) – Fejes Endre
Russell Square, Tavistock Place (English) – Tandori Dezső
S ^
S. W.-hez (English) – Pilinszky János
Sánta Vénusz (English) – Páskándi Géza
Sár (Slovak) – Petri György
Sárga füvek (English) – József Attila
Sárkány-paripa (English) – Weöres Sándor
Sárkányölés (English) – Jékely Zoltán
Sarusok (German) – Göncz Árpád
Sas (English) – József Attila
Sátántangó (Czech, German) – Krasznahorkai László
Scriptum (részletek) (English) – Károlyi Amy
Sem emlék sem varázslat (English) – Radnóti Miklós
Semmi (English) – József Attila
Semmi, semmi (German) – Tolnai Ottó
Semmiért egészen (Czech, Polish, English) – Szabó Lőrinc
Sem utódja, sem boldog őse has audio (Czech, Polish, German, English, Slovak) – Ady Endre
Senkid, barátod (English) – Csoóri Sándor
Senkiföldrajz (German, English, Polish) – Kovács András Ferenc
Sétálgat az Isten (Slovak) – Petőcz András
Sétálnak, kiülnek a parkba (German, English, Slovak) – Kukorelly Endre
Sikoly (Slovak) – Fellinger Károly
Sír (a) felirat (English) – Rejtő Jenő
Siralmas énnéköm... (English) – Bornemisza Péter
Sirató I. (Slovak) – Báthori Csaba
Sirató II. (Slovak) – Báthori Csaba
Sirató III. (Slovak) – Báthori Csaba
Siremlék (English) – Babits Mihály
Sírfelirat (English) – Beney Zsuzsa
Sírkő helyett (English) – Ország-Land, Thomas
sms (Czech) – Varró Dániel
sms #2 (Czech) – Varró Dániel
sms #6 (Czech) – Varró Dániel
Soha egy szót se (Czech) – Tóth Krisztina
Soha mégegy kert (English) – Weöres Sándor
Sóhaj (English) – Fodor Ákos
Sokféle városom (English) – Gömöri György
Sorakozó (English) – Sebestyén Péter
Sors, nyiss nekem tért... (English) – Petőfi Sándor
Sorstalanság (German, English, Slovak, Polish, Czech) – Kertész Imre
Sötét házban (Slovak) – Pásztor Béla
Sötét hintó jön (English) – Szép Ernő
Sötétség (English) – Beney Zsuzsa
Stigmák (English) – Pintér Tibor
Strand (Slovak) – Kukorelly Endre
Struggle for life has audio (English) – Karinthy Frigyes
Sumér szonett (German) – Kányádi Sándor
Summa (English) – Fodor Ákos
Suttogás a sötétben has audio (English) – Weöres Sándor
Szabad gyakorlatok 2. (Slovak) – Sebestyén Péter
Szabadság (English) – Fodor Ákos
Szabadság, szerelem (Slovak, German, English) – Petőfi Sándor
Szakadék (English) – Székely Magda
Szakmai önérzet (Slovak) – Örkény István
Számlálgatom... (English) – Reviczky Gyula
Számok (English) – Mezei András
Szárny nélkül (English) – Weöres Sándor
Szavak (English) – Juhász Gyula
Szegény ember vízzel főz (XII. 25.) (Slovak) – Kálnoky László
Szegény Yorick (English) – Kormos István
Szegényember balladája has audio (English) – József Attila
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szélfogó (Slovak) – Fellinger Károly
Szelíd fohász (English) – Kányádi Sándor
Szelíden, mint a szél (English) – Váci Mihály
Szellemek utcája [video] (German) – Füst Milán
Szem hatalma (German) – Kisfaludy Károly
Szembesítés (German) – Lengyel József
Szemelvény a Nagy Receptkönyvből (English) – Fodor Ákos
(szemtenger) (German, English) – Jász Attila
Széndioxid (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szent Margit legendája (English) – Ady Endre
Szent együgyűség (English) – Határ Győző
Szentpéterváron újra (English) – Baka István
Szép napkaletnek (Slovak) – Petőfi Sándor
Szép vagy (English) – Ladányi Mihály
Szép? (German) – Kukorelly Endre
Szép Ilonka (German, English) – Vörösmarty Mihály
Szeptember (English, Slovak) – Pilinszky János
Szeptember elején (English) – Kosztolányi Dezső
Szeptemberi áhítat has audio (English, German) – Kosztolányi Dezső
Szeptember végén [video] (English, German, Polish, Slovak) – Petőfi Sándor
Szerda (A kereszteződésben a pánik…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (A végállomáson abroncsmintás…) (German) – Szijj Ferenc
Szerda (Ez az ablakban megülő napfény…) (German) – Szijj Ferenc
Szerelem (Polish, German, English) – Déry Tibor
Szerelem (English) – Fodor Ákos
Szerelem (English) – Mezei András
Szerelem, 1959 (English) – Hervay Gizella
Szerelem? [video] has audio (Slovak) – Juhász Gyula
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (German, English) – Csokonai Vitéz Mihály
Szerelmes vers (English) – Faludy György
Szerelmi ciklus 1927-28-ból 1. (English) – Radnóti Miklós
Szerelmi öngyilkosság (English) – Karinthy Frigyes
Szeress engem, Istenem (English) – Ady Endre
Szeretlek (English) – Szabó Lőrinc
Szeretném, ha szeretnének [video] has audio (English, German, Slovak) – Ady Endre
Szeretők (English) – Petri György
Szerkezet (English) – Pintér Tibor
Szigetek (XII. 2.) (Slovak) – Kálnoky László
Szikvója-erdő (English) – Nemes Nagy Ágnes
Szilveszter (English) – Tóth Krisztina
Szindbád (English) – Krúdy Gyula
Szindbád [video] (Slovak) – Fellinger Károly
Szindbád - Rozina (Czech, English) – Krúdy Gyula
Színek és évek (English, Slovak) – Kaffka Margit
Szmrty vagy amit akartok (German) – Garaczi László
Szó (English) – Károlyi Amy
Szó (English, Slovak) – Kiss Judit Ágnes
Szobrok (English, Polish) – Nemes Nagy Ágnes
Szociálpszichológiai axióma (English) – Fodor Ákos
Szöcskék a harangon (English) – Nagy László
Szódalovaglás. Részlet (German) – Parti Nagy Lajos
Szőke Panni (Slovak) – Arany János
Szökevények a fák közt (German) – Dsida Jenő
[szólítom magam: anyádnak írj verset mely nem hasonlít rád de...] (German) – Zalán Tibor
Szondi két apródja has audio (German, English, Slovak) – Arany János
Szondy utcai helyzet (German) – Kukorelly Endre
Szonett, gyönge csattanóval (Slovak) – Kálnoky László
Szörnyű fegyver (English) – Illyés Gyula
Szörnyű idő... (English) – Petőfi Sándor
Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet) (English) – Varró Dániel
Szóváltás (German) – Kányádi Sándor
Szózat (English, German) – Vörösmarty Mihály
Sztavrogin elköszön [video] has audio (English, Slovak) – Pilinszky János
Sztavrogin visszatér has audio (English, Slovak) – Pilinszky János
Szüleim halálára [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Születésnapomra has audio (Slovak, Polish, German, English) – József Attila
Szülőföldemen (English) – Petőfi Sándor
Szvidrigajlov utolsó éjszakája (English) – Kálnoky László
T ^
Tabernákulum (English) – Pilinszky János
Táj (German) – Győrffy Ákos
Tajtékos ég [video] (English) – Radnóti Miklós
Találkozás a József téren (German, English) – Szőcs Géza
Találkozások (English, Slovak) – Pilinszky János
Tamburás öreg úr (German) – Arany János
Tanár úr kérem (German) – Karinthy Frigyes
Táncdal (English) – Weöres Sándor
Tanítás a szerelemről (English) – Baranyi Ferenc
Tántorgó (English) – Rab Zsuzsa
Tanuld meg ezt a versemet (English) – Faludy György
Tanuljunk idegen nyelveket! (German, Czech, English, Slovak) – Örkény István
Tanulni kell (English) – Nemes Nagy Ágnes
Tanúvallomás (English) – Mezei András
Tárgyeset (English) – Károlyi Amy
Társasélet (English) – Fodor Ákos
Társuk leszek (German) – Szabó Lőrinc
Tartózkodó kérelem has audio (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
Tavaly, április (English) – Tóth Imre
Tavasz (English) – Faludi Ferenc
Távolból [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Távolodóban (English) – Kányádi Sándor
Te Atya ég, János (Slovak) – Fellinger Károly
Te Deum (English) – Sík Sándor
Tedd a kezed has audio (German, English) – József Attila
Tegnap és ma (English) – Radnóti Miklós
Tegnapi tegnap siratása (English) – Ady Endre
Tekintet nélkül (English) – Dsida Jenő
Tél lesz (English) – Petri György
Téli ég alatt (English) – Pilinszky János
Téli út (English) – Baka István
Téli éjszaka (German) – József Attila
Télies (English) – Pintér Tibor
Teljes zavar (English, Slovak) – Pintér Tibor
Télutó Amherstben (English) – Gergely Ágnes
Temetés ősszel (English) – Pintér Tibor
Temetőben (German) – Arany János
Templomtorony (English) – Fodor Ákos
Tenger (English) – Szabó Lőrinc
Tengeri fű (English) – Orbán Ottó
Tenger Könnyek Csillaga (English) – Borbély Szilárd
Tényvers (English) – Mezei András
Térden (English) – Nemes Nagy Ágnes
Terek has audio (English, Slovak) – Pilinszky János
Teremtmények (English) – Ladányi Mihály
Testamentum (English) – Baka István
Testvérek (German, English) – Illyés Gyula
Tetemre hívás (Slovak) – Arany János
Tétova óda [video] (English) – Radnóti Miklós
Thomas Mann üdvözlése (Czech, German, English, Polish) – József Attila
Tiltott csillagon (English) – Pilinszky János
Tiszta szívvel [video] has audio (German, Czech, Slovak, English) – József Attila
Titania (German) – Kovács András Ferenc
Titok (English) – Fodor Ákos
Titok (English) – Pilinszky János
Tíz év után (German, English) – Balla Zsófia
Tizennégy sor (German) – Zelk Zoltán
Tizennégy Budapest-sor (German) – Kukorelly Endre
Több ismeretlenes álom (English) – Kemény István
Többé sohasem (English) – Reményik Sándor
Töredék (English) – Radnóti Miklós
Töredék (Örökkön…) has audio (English) – József Attila
Torony és tövis (German, English) – Kovács András Ferenc
Torzó - 1992 (German, English) – Kovács András Ferenc
Tóték (Polish, Czech, English, Slovak) – Örkény István
Transzcendens etűd (English) – Gergely Ágnes
Trapéz és korlát has audio (German, English) – Pilinszky János
Tudod, hogy nincs bocsánat [video] (German, English) – József Attila
Tüdőgyúladásomról (English, German) – Csokonai Vitéz Mihály
Tükör előtt (English) – Nemes Nagy Ágnes
Túlcsorduló haiku: a szépségről (English) – Fodor Ákos
tűrésfok (German) – Kalász Orsolya
Türkiz-kék üzenet (Slovak) – Petőcz András
Tűz (English) – Nagy László
Tüzem, lobogóm (English) – Utassy József
Tüzes seb vagyok (English) – Ady Endre
U ^
V ^
V. László (Czech, Slovak) – Arany János
Vad szirttetőn állunk (English) – Ady Endre
Vadászat, lagzi, télidő (German, English) – Kovács András Ferenc
Vadszőlő (English) – Baka István
Vágy (English) – Kányádi Sándor
Vakvágta (English) – Fodor Ákos
Valahogy [video] (Slovak) – Petőfi Sándor
Valaki (English) – Pilinszky János
Valaki értem imádkozott [video] (English) – Reményik Sándor
[valakiért a várost most tűvé teszed ismét és rettegsz...] (German) – Zalán Tibor
Valaki jár a fák hegyén [video] (English, Slovak) – Kányádi Sándor
Valaki követ álmodik (English, German) – Kovács András Ferenc
Válasz Petőfinek (German, English) – Arany János
Választás (English) – Mezei András
Vallomás (English) – Heltai Jenő
Vallomás (English) – Fodor Ákos
Vallomás a városhoz (English) – Csoóri Sándor
Válóok (English) – Sebestyén Péter
Van egy ív (German) – Győrffy Ákos
Van Gogh imája (English) – Pilinszky János
Van ilyen (English, Slovak) – Pilinszky János
Varázs (German) – Petri György
Város (English) – Bari Károly
Városom (German) – Fazekas István
Vásárban (German) – Arany János
Vasárnap (Az érzékelhetetlen dagály boldogsága…) (German) – Szijj Ferenc
Vasárnap (Vigyázni kell…) (German) – Szijj Ferenc
Vasco Nùnez de Balboa kijut a Csendes-óceánhoz (English) – Sebestyén Péter
Védd meg (English) – Nemes Nagy Ágnes
Végkifejlet (English) – Pilinszky János
Végrendelet (English) – Eötvös József
Végrendelet (English) – Reményik Sándor
Végül (English) – József Attila
Végül (German) – Kányádi Sándor
Veled vagyok (English) – Kassák Lajos
Vén diák üdvözlete (English) – Ady Endre
Venit summa dies... (English) – Juhász Gyula
Vér és arany [video] (Slovak, English) – Ady Endre
Veremben (English) – Gergely Ágnes
Veresmart [video] (English) – Radnóti Miklós
Vers cím nélkül (English) – Szép Ernő
Versek a vers körül. Részletek. (English) – Kányádi Sándor
"Verweile Doch!" (German) – Balla Zsófia
Vesztőhely télen has audio (English) – Pilinszky János
Vígrendeletek (English) – Fodor Ákos
Vihar (German, English, Czech) – Nemes Nagy Ágnes
Vihar előtt (English) – Radnóti Miklós
Világlátott egérke (English) – Kányádi Sándor
világot jelentő kezek (German) – Kalász Orsolya
Világot járó hideglelés (English) – Csoóri Sándor
Villamos-végállomás (English) – Nemes Nagy Ágnes
Virágének (English) – Tamkó Sirató Károly
Vissza az égbe (Czech) – Tandori Dezső
Visszafele (English) – Pilinszky János
Visszatekintés (German, English) – Arany János
Visszatér a múlt (English) – Petőcz András
Visszatérő motívumok (Italian) – Sipos Tamás
Visszatért a Földre a Magyar holdrakéta Beszélgetés a két utassal 1 (Slovak) – Örkény István
Visszatért a Földre a Magyar holdrakéta Beszélgetés a két utassal 2 (Slovak) – Örkény István
Viszlát (German) – Németh Gábor
Vizicsoda* (English) – Pintér Tibor
Vízkereszt előtt (English) – Sebestyén Péter
Vojtina ars poétikája (részlet) (English) – Arany János
Volna még (English) – Kányádi Sándor
Vonzás (English) – Pintér Tibor
Vörös havon (Slovak, English) – Pásztor Béla
W ^
X ^
Y ^
Z ^
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap