Works

. ^
( ^
(Báseň je... Nic a vše!) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Co že jsem říkal? Nevím už...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) (Hungarian) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) (Hungarian) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(svoboda) (Hungarian) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(vpřed) (Hungarian) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) (Hungarian) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
3 ^
7 ^
A ^
B ^
Babička (Hungarian, Polish) – Němcová, Božena
Bachův koncert (English) – Seifert, Jaroslav
Báječná léta pod psa (English, Polish) – Viewegh, Michal
Balada kritikům (English) – Nezval, Vítězslav
Balada o hovně (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Francoise Villona (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada zimní (Polish) – Neruda, Jan
Basketbalový zápas (Hungarian) – Žáček, Jiří
Básník (Hungarian) – Čapek, Karel
Básník (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Hungarian) – Wolker, Jiří
Bázlivá (English) – Dyk, Viktor
Bílý obraz (Hungarian) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Hungarian) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Hungarian) – Závada, Vilém
Bláznivé rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blues Nuselskýho mostu [video] (Slovak) – Žáček, Jiří
Bota (Hungarian) – Hruška, Petr
Bouře (Hungarian) – Březina, Otokar
Boží duha (Hungarian, German) – Durych, Jaroslav
Budoucí vlasť (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Hungarian) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
Magické půlnoci (Hungarian) – Březina, Otokar
Manželství (Slovak) – Černík, Michal
Matičce (German) – Neruda, Jan
Mé orné půdy každý hon [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Hungarian) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Hungarian) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Hungarian) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Míjení (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Milenci v sněhu (English) – Seifert, Jaroslav
Milost (Hungarian) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Hungarian) – Zmeskal, Tomáš
Mirogoj (English) – Wolker, Jiří
Místa harmonie a smíření (Hungarian) – Březina, Otokar
Mistr Dýně (Hungarian, German) – Wernisch, Ivan
Mlha (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Modlitbička českého důchodce (Slovak) – Žáček, Jiří
Mohelnice (German, Hungarian) – Bezruč, Petr
Moře (Hungarian) – Závada, Vilém
Morový sloup (Hungarian, German, Polish) – Seifert, Jaroslav
Mraveniště (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Mucholapka (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Můj stín (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (German, Hungarian) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Hungarian, German, Polish) – Čapek, Karel
Můžou tĕ i zabít (Hungarian, German) – Pavel, Ota
Mystická noc (Hungarian) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (Hungarian) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Hungarian) – Wolker, Jiří
Nad Bachovým portrétem (Slovak) – Frantinová, Eva
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Hungarian, German) – Březina, Otokar
Na konci XIX. vĕku (Hungarian) – Sova, Antonín
Napadal sníh (Hungarian) – Kainar, Josef
Našel jsem se! (Hungarian) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (Hungarian) – Skácel, Jan
Návrat (Hungarian) – Skácel, Jan
Nechci jít na věčnost (Hungarian) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Negace (Hungarian) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Hungarian, Polish) – Březina, Otokar
Není (Hungarian) – Holan, Vladimír
Nezdravá procházka (Slovak, Hungarian) – Sýs, Karel
Nezvěstný (Polish) – Hostovský, Egon
Noc neklidná, noc jesenní... (Hungarian) – Geisslová, Irma
Noc byla (Hungarian) – Gellner, František
Noci (English) – Nezval, Vítězslav
Noční tango aneb román jednoho léta z konce století (Hungarian) – Kratochvil, Jiří
Noc s Hamletem (Hungarian, German) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Hungarian, German) – Hrubín, František
Nocturno (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Hungarian) – Holan, Vladimír
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Hungarian, Polish) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paměť mojí babičce - I. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - II. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - III. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paní noci (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Pan Theodor Mundstock (Hungarian, Polish) – Fuks, Ladislav
Pastel (Slovak) – Sýs, Karel
Pavučina (German) – Seifert, Jaroslav
Paysage aux conquérants (Hungarian) – Král, Petr
Pére-Lachaise [video] (Slovak, Hungarian) – Brzák, Michal
Pijácké desatero (Slovak) – Žáček, Jiří
Píseň (German) – Seifert, Jaroslav
Pisen (English) – Sova, Antonín
Píseň (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Maminka) (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň o lásce (English) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nejbližší vině (English) – Skácel, Jan
Píseň o rodné zemi [video] (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň (1) (Přes pole…) (German) – Sládek, Josef Václav
Píseň (Zasvitlo slunko) (German) – Sládek, Josef Václav
Písnička o škaredých holkách (Hungarian) – Žáček, Jiří
Plavba utopencova (Hungarian) – Sabina, Karel
Po letech (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Podzim (Hungarian) – Halas, František
Podzim v městě (English, Hungarian, Slovak) – Křesadlo, Jan
Podzimní vlhkost (Slovak) – Sýs, Karel
Podzimní listy (Hungarian, Polish) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Hungarian) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Hungarian) – Daněk, Václav
Pohlednice z Nice (Slovak, Hungarian) – Horký, Karel
Pohřeb mima (Polish) – Wernisch, Ivan
Pohyb němých úst (Hungarian) – Březina, Otokar
Poklad (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Pokora (Hungarian) – Wolker, Jiří
Pomalé město (Hungarian) – Lorenc, Michael
Poražený anděl (Polish) – Seifert, Jaroslav
Poslední věci člověka (Hungarian) – Čapek, Karel
Potiêcha dla poeta (Polish) – Łysohorsky, Óndra
Poušť (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Povolání (English) – Křesadlo, Jan
Povzdech (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Povzdech (Slovak) – Dyk, Viktor
Přání (Hungarian) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Hungarian, German, Polish, English) – Halas, František
Přebytek otce (Hungarian) – Hruška, Petr
Před koupelí (Hungarian) – Hruška, Petr
Před usnutím (Hungarian) – Žáček, Jiří
Předjarní svítání (English) – Holan, Vladimír
Předtuchy (Hungarian) – Březina, Otokar
Přes matný sklo (Hungarian) – Hůlová, Petra
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Hungarian) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Hungarian) – Žáček, Jiří
Prsa (Hungarian) – Hruška, Petr
První sníh (Slovak) – Sýs, Karel
První koncert (German) – Sova, Antonín
Psychologie okamžiku (Hungarian) – Opolský, Jan
Ptaní (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Hungarian) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Slovak) – Žáček, Jiří
Sbírka známek (English, Polish) – Čapek, Karel
Sbohem a šáteček [video] (Hungarian, English) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Hungarian) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Sen (English) – Sládek, Josef Václav
Šestnáctiletí svůdníci na jezerní plovárně vpodvečer (Slovak) – Sýs, Karel
Sieť viery (Hungarian, German) – Chelčický, Petr
Silen buď (Hungarian, English) – Sládek, Josef Václav
Škrábnutí (Hungarian) – Hruška, Petr
Škraboška (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Skřivánčí kvartet (Slovak) – Frantinová, Eva
Skřivánkovi (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Slabost pro každou jinou pláž (Hungarian) – Zábranský, David
Slavianka ke bratrům a sestrám (Hungarian) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Hungarian) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Hungarian) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Hungarian, German) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (German, Hungarian) – Kollár, Jan
Šlépěj (Hungarian) – Čapek, Karel
Šlépěje (Hungarian) – Čapek, Karel
Slezské lesy (German, Hungarian) – Bezruč, Petr
Sluneční hodiny (Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Slovak, Hungarian) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Hungarian, English) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Hungarian) – Březina, Otokar
Sobota (Slovak) – Sýs, Karel
Sonet o dechu (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Soukromá víchřice (Hungarian) – Páral, Vladimír
Spiklenci (Polish) – Havel, Václav
Splav (Polish) – Šrámek, Fráňa
Stará alegorie podzimu (German, Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Stará viola (German) – Sova, Antonín
Stárnout se učíme (Slovak) – Černík, Michal
Šťastný člověk (Slovak, Hungarian) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Stopy v sněhu (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Stříbrný vítr (Hungarian, German, Polish) – Šrámek, Fráňa
Suchá větev (German) – Sládek, Josef Václav
Sudety (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Hungarian) – Arbes, Jakub
Svatební košile (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Svatební noc (Polish) – Wernisch, Ivan
Svátek mrtvých (Polish) – Wernisch, Ivan
Švejkovy nehody ve vlaku (Hungarian, Polish) – Hašek, Jaroslav
Svítání na západě (Hungarian) – Březina, Otokar
Syndrom rovnoběžek (Hungarian) – Holub, Miroslav
T ^
U ^
V ^
V bezsenné noci (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
V cizině (German, Hungarian, Polish) – Škvorecký, Josef
V dešti (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
V kolik hodin na luka (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V lázni (Slovak) – Brzák, Michal
V lůno tvoje, sirá země (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V noci (Hungarian) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Hungarian) – Wolker, Jiří
V podzimních chvílích III (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
V. Co je mi platna její krása (English) – Křesadlo, Jan
Vajíčko (Hungarian) – Aškenazy, Ludvik
Vánoce (English) – Vrchlický, Jaroslav
Vánoční Rondel (English, Hungarian) – Křesadlo, Jan
Včera na té samé ulici (Polish) – Wernisch, Ivan
Ve dví (Hungarian) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Večerní písně / II (English) – Hálek, Vítězslav
Večerní písně / LXI (English) – Hálek, Vítězslav
Vedra (Hungarian) – Březina, Otokar
Velikonoční (English) – Neruda, Jan
Velké, širé, rodné lány [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Věnec sonetů I (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů II (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů III (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů V (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IX (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů X (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XV (English) – Seifert, Jaroslav
Vĕrným Čechům (German, Hungarian) – Hus, Jan
VI. Když moje duše mrtví mi (English) – Křesadlo, Jan
VII. Odejdu raděj do zimy (English) – Křesadlo, Jan
VIII. Pryč od erárních hrnců masa (English) – Křesadlo, Jan
Vím... (Hungarian) – Orten, Jiří
Víra, naděje, láska, spolehnutí (German) – Mácha, Karel Hynek
V klobukach na dušičky (English) – Toman, Karel
Vkročení (Hungarian) – Srna, Miroslav
Vlci (Polish) – Wernisch, Ivan
Vodník (English, Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Hungarian) – Březina, Otokar
Vrba (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (Hungarian) – Březina, Otokar
Všeobecné spiknutí (Hungarian) – Hostovský, Egon
V suchém listí (German) – Vrchlický, Jaroslav
V úterý bude válka (German) – Topol, Jachym
Vyhlídkové lety nad mořem (Hungarian) – Hakl, Emil
Vyjímka potvrzuje pravidlo (Slovak) – Frantinová, Eva
Vykutálený sonet (Slovak) – Žáček, Jiří
Výlet k nádražní hale (English, Polish) – Topol, Jachym
Vyrubaný les (Hungarian) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Hungarian) – Wolker, Jiří
W ^
X ^
Z ^
Z autobiografie (Hungarian) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Zabíjení kapra (Slovak) – Frantinová, Eva
Začátek jara (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Hungarian, German) – Havel, Václav
Žalm ke cti nejvyššího Jména (Hungarian) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zápas o sebe (Slovak) – Černík, Michal
Za pluhem (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zárí (English, Polish) – Toman, Karel
Zas ve vidění prorockém... (Hungarian) – Březina, Otokar
Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války (German, English, Polish) – Hašek, Jaroslav
Zase my dva (Hungarian) – Hruška, Petr
Zatím dobrý (detail) (Hungarian) – Novák, Jan
Za trochu lásky... [video] (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Slovak, Hungarian) – Brzák, Michal
Zázrak s Julčou (Hungarian) – Olbracht, Ivan
Zbabĕlci (Hungarian, German, Polish) – Škvorecký, Josef
Zbytečné otázky (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zem? (English, Polish) – Březina, Otokar
Země mluví (English) – Dyk, Viktor
Zeměkoule (Hungarian) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (Hungarian) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Hungarian) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Hungarian) – Hrubín, František
Žert (Hungarian, Polish) – Kundera, Milan
Zima (Polish) – Wernisch, Ivan
Zimní krajina srdce (German, Hungarian) – Skácel, Jan
Zimní krajina v okně nemocnice (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je boj (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je dar (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Život ženy (Slovak) – Sýs, Karel
Život je sen (German) – Wernisch, Ivan
Z Kvidova deníku (Hungarian, Polish) – Viewegh, Michal
Zlatá nit (Slovak) – Černík, Michal
Zlaté slzy (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Zlatý věk (German) – Ajvaz, Michal
Žluté oči vedou domů - Paní Hrubešová nepřišla na caj (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Pomsta (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Poslední tanec (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žně (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Hungarian, German) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Hungarian) – Březina, Otokar
Z písní poutníka (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zpívala (Hungarian) – Březina, Otokar
Zpívali horící hvezdy (English) – Březina, Otokar
Zpívá mrtvý (Hungarian, German, Polish) – Wernisch, Ivan
Z této hospody odejít (German, Hungarian) – Wernisch, Ivan
Ztracená generace a já (German) – Viewegh, Michal
Ztracené dni (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap