This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

. ^
( ^
(Báseň je... Nic a vše!) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Co že jsem říkal? Nevím už...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) (Hungarian) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) (Hungarian) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(svoboda) (Hungarian) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(vpřed) (Hungarian) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) (Hungarian) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
3 ^
7 ^
A ^
B ^
Babička (Hungarian, Polish) – Němcová, Božena
Bachův koncert (English) – Seifert, Jaroslav
Báječná léta pod psa (English, Polish) – Viewegh, Michal
Balada kritikům (English) – Nezval, Vítězslav
Balada o hovně (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Francoise Villona (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada zimní (Polish) – Neruda, Jan
Basketbalový zápas (Hungarian) – Žáček, Jiří
Básník (Hungarian) – Čapek, Karel
Básník (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Hungarian) – Wolker, Jiří
Bázlivá (English) – Dyk, Viktor
Bílý obraz (Hungarian) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Hungarian) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Hungarian) – Závada, Vilém
Bláznivé rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blues Nuselskýho mostu [video] (Slovak) – Žáček, Jiří
Bota (Hungarian) – Hruška, Petr
Bouře (Hungarian) – Březina, Otokar
Boží duha (Hungarian, German) – Durych, Jaroslav
Budoucí vlasť (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Hungarian) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
Magické půlnoci (Hungarian) – Březina, Otokar
Manželství (Slovak) – Černík, Michal
Matičce (German) – Neruda, Jan
Mé orné půdy každý hon [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Hungarian) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Hungarian) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Hungarian) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Míjení (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Milenci v sněhu (English) – Seifert, Jaroslav
Milost (Hungarian) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Hungarian) – Zmeskal, Tomáš
Mirogoj (English) – Wolker, Jiří
Místa harmonie a smíření (Hungarian) – Březina, Otokar
Mistr Dýně (Hungarian, German) – Wernisch, Ivan
Mlha (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Modlitbička českého důchodce (Slovak) – Žáček, Jiří
Mohelnice (German, Hungarian) – Bezruč, Petr
Moře (Hungarian) – Závada, Vilém
Morový sloup (Hungarian, German, Polish) – Seifert, Jaroslav
Mraveniště (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Mucholapka (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Můj stín (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (German, Hungarian) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (Hungarian, German, Polish) – Čapek, Karel
Můžou tĕ i zabít (Hungarian, German) – Pavel, Ota
Mystická noc (Hungarian) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (Hungarian) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Hungarian) – Wolker, Jiří
Nad Bachovým portrétem (Slovak) – Frantinová, Eva
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (Hungarian, German) – Březina, Otokar
Na konci XIX. vĕku (Hungarian) – Sova, Antonín
Napadal sníh (Hungarian) – Kainar, Josef
Našel jsem se! (Hungarian) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (Hungarian) – Skácel, Jan
Návrat (Hungarian) – Skácel, Jan
Nechci jít na věčnost (Hungarian) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Negace (Hungarian) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Hungarian, Polish) – Březina, Otokar
Není (Hungarian) – Holan, Vladimír
Nezdravá procházka (Slovak, Hungarian) – Sýs, Karel
Nezvěstný (Polish) – Hostovský, Egon
Noc neklidná, noc jesenní... (Hungarian) – Geisslová, Irma
Noc byla (Hungarian) – Gellner, František
Noci (English) – Nezval, Vítězslav
Noční tango aneb román jednoho léta z konce století (Hungarian) – Kratochvil, Jiří
Noc s Hamletem (Hungarian, German) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Hungarian, German) – Hrubín, František
Nocturno (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Hungarian) – Holan, Vladimír
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Hungarian, Polish) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paměť mojí babičce - I. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - II. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paměť mojí babičce - III. (Hungarian) – Hůlová, Petra
Paní noci (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Pan Theodor Mundstock (Hungarian, Polish) – Fuks, Ladislav
Pastel (Slovak) – Sýs, Karel
Pavučina (German) – Seifert, Jaroslav
Paysage aux conquérants (Hungarian) – Král, Petr
Pére-Lachaise [video] (Slovak, Hungarian) – Brzák, Michal
Pijácké desatero (Slovak) – Žáček, Jiří
Píseň (German) – Seifert, Jaroslav
Pisen (English) – Sova, Antonín
Píseň (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Maminka) (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň o lásce (English) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nejbližší vině (English) – Skácel, Jan
Píseň o rodné zemi [video] (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň (1) (Přes pole…) (German) – Sládek, Josef Václav
Píseň (Zasvitlo slunko) (German) – Sládek, Josef Václav
Písnička o škaredých holkách (Hungarian) – Žáček, Jiří
Plavba utopencova (Hungarian) – Sabina, Karel
Po letech (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Podzim (Hungarian) – Halas, František
Podzim v městě (English, Hungarian, Slovak) – Křesadlo, Jan
Podzimní vlhkost (Slovak) – Sýs, Karel
Podzimní listy (Hungarian, Polish) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Hungarian) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Hungarian) – Daněk, Václav
Pohlednice z Nice (Slovak, Hungarian) – Horký, Karel
Pohřeb mima (Polish) – Wernisch, Ivan
Pohyb němých úst (Hungarian) – Březina, Otokar
Poklad (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Pokora (Hungarian) – Wolker, Jiří
Pomalé město (Hungarian) – Lorenc, Michael
Poražený anděl (Polish) – Seifert, Jaroslav
Poslední věci člověka (Hungarian) – Čapek, Karel
Potiêcha dla poeta (Polish) – Łysohorsky, Óndra
Poušť (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Povolání (English) – Křesadlo, Jan
Povzdech (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Povzdech (Slovak) – Dyk, Viktor
Přání (Hungarian) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (Hungarian, German, Polish, English) – Halas, František
Přebytek otce (Hungarian) – Hruška, Petr
Před koupelí (Hungarian) – Hruška, Petr
Před usnutím (Hungarian) – Žáček, Jiří
Předjarní svítání (English) – Holan, Vladimír
Předtuchy (Hungarian) – Březina, Otokar
Přes matný sklo (Hungarian) – Hůlová, Petra
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Hungarian) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Hungarian) – Žáček, Jiří
Prsa (Hungarian) – Hruška, Petr
První sníh (Slovak) – Sýs, Karel
První koncert (German) – Sova, Antonín
Psychologie okamžiku (Hungarian) – Opolský, Jan
Ptaní (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Hungarian) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Slovak) – Žáček, Jiří
Sbírka známek (English, Polish) – Čapek, Karel
Sbohem a šáteček [video] (Hungarian, English) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Hungarian) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Sen (English) – Sládek, Josef Václav
Šestnáctiletí svůdníci na jezerní plovárně vpodvečer (Slovak) – Sýs, Karel
Sieť viery (Hungarian, German) – Chelčický, Petr
Silen buď (Hungarian, English) – Sládek, Josef Václav
Škrábnutí (Hungarian) – Hruška, Petr
Škraboška (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Skřivánčí kvartet (Slovak) – Frantinová, Eva
Skřivánkovi (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Slabost pro každou jinou pláž (Hungarian) – Zábranský, David
Slavianka ke bratrům a sestrám (Hungarian) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Hungarian) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Hungarian) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (Hungarian, German) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (German, Hungarian) – Kollár, Jan
Šlépěj (Hungarian) – Čapek, Karel
Šlépěje (Hungarian) – Čapek, Karel
Slezské lesy (German, Hungarian) – Bezruč, Petr
Sluneční hodiny (Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Slovak, Hungarian) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (Hungarian, English) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Hungarian) – Březina, Otokar
Sobota (Slovak) – Sýs, Karel
Sonet o dechu (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Soukromá víchřice (Hungarian) – Páral, Vladimír
Spiklenci (Polish) – Havel, Václav
Splav (Polish) – Šrámek, Fráňa
Stará alegorie podzimu (German, Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Stará viola (German) – Sova, Antonín
Stárnout se učíme (Slovak) – Černík, Michal
Šťastný člověk (Slovak, Hungarian) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Stopy v sněhu (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Stříbrný vítr (Hungarian, German, Polish) – Šrámek, Fráňa
Suchá větev (German) – Sládek, Josef Václav
Sudety (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Hungarian) – Arbes, Jakub
Svatební košile (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Svatební noc (Polish) – Wernisch, Ivan
Svátek mrtvých (Polish) – Wernisch, Ivan
Švejkovy nehody ve vlaku (Hungarian, Polish) – Hašek, Jaroslav
Svítání na západě (Hungarian) – Březina, Otokar
Syndrom rovnoběžek (Hungarian) – Holub, Miroslav
T ^
U ^
V ^
V bezsenné noci (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
V cizině (German, Hungarian, Polish) – Škvorecký, Josef
V dešti (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
V kolik hodin na luka (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V lázni (Slovak) – Brzák, Michal
V lůno tvoje, sirá země (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V noci (Hungarian) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Hungarian) – Wolker, Jiří
V podzimních chvílích III (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
V. Co je mi platna její krása (English) – Křesadlo, Jan
Vajíčko (Hungarian) – Aškenazy, Ludvik
Vánoce (English) – Vrchlický, Jaroslav
Vánoční Rondel (English, Hungarian) – Křesadlo, Jan
Včera na té samé ulici (Polish) – Wernisch, Ivan
Ve dví (Hungarian) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Večerní písně / II (English) – Hálek, Vítězslav
Večerní písně / LXI (English) – Hálek, Vítězslav
Vedra (Hungarian) – Březina, Otokar
Velikonoční (English) – Neruda, Jan
Velké, širé, rodné lány [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Věnec sonetů I (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů II (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů III (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů V (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IX (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů X (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XV (English) – Seifert, Jaroslav
Vĕrným Čechům (German, Hungarian) – Hus, Jan
VI. Když moje duše mrtví mi (English) – Křesadlo, Jan
VII. Odejdu raděj do zimy (English) – Křesadlo, Jan
VIII. Pryč od erárních hrnců masa (English) – Křesadlo, Jan
Vím... (Hungarian) – Orten, Jiří
Víra, naděje, láska, spolehnutí (German) – Mácha, Karel Hynek
V klobukach na dušičky (English) – Toman, Karel
Vkročení (Hungarian) – Srna, Miroslav
Vlci (Polish) – Wernisch, Ivan
Vodník (English, Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Hungarian) – Březina, Otokar
Vrba (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (Hungarian) – Březina, Otokar
Všeobecné spiknutí (Hungarian) – Hostovský, Egon
V suchém listí (German) – Vrchlický, Jaroslav
V úterý bude válka (German) – Topol, Jachym
Vyhlídkové lety nad mořem (Hungarian) – Hakl, Emil
Vyjímka potvrzuje pravidlo (Slovak) – Frantinová, Eva
Vykutálený sonet (Slovak) – Žáček, Jiří
Výlet k nádražní hale (English, Polish) – Topol, Jachym
Vyrubaný les (Hungarian) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Hungarian) – Wolker, Jiří
W ^
X ^
Z ^
Z autobiografie (Hungarian) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Zabíjení kapra (Slovak) – Frantinová, Eva
Začátek jara (Slovak, Hungarian) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (Hungarian, German) – Havel, Václav
Žalm ke cti nejvyššího Jména (Hungarian) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zápas o sebe (Slovak) – Černík, Michal
Za pluhem (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zárí (English, Polish) – Toman, Karel
Zas ve vidění prorockém... (Hungarian) – Březina, Otokar
Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války (German, English, Polish) – Hašek, Jaroslav
Zase my dva (Hungarian) – Hruška, Petr
Zatím dobrý (detail) (Hungarian) – Novák, Jan
Za trochu lásky... [video] (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Slovak, Hungarian) – Brzák, Michal
Zázrak s Julčou (Hungarian) – Olbracht, Ivan
Zbabĕlci (Hungarian, German, Polish) – Škvorecký, Josef
Zbytečné otázky (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zem? (English, Polish) – Březina, Otokar
Země mluví (English) – Dyk, Viktor
Zeměkoule (Hungarian) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (Hungarian) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Hungarian) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Hungarian) – Hrubín, František
Žert (Hungarian, Polish) – Kundera, Milan
Zima (Polish) – Wernisch, Ivan
Zimní krajina srdce (German, Hungarian) – Skácel, Jan
Zimní krajina v okně nemocnice (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je boj (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je dar (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Život ženy (Slovak) – Sýs, Karel
Život je sen (German) – Wernisch, Ivan
Z Kvidova deníku (Hungarian, Polish) – Viewegh, Michal
Zlatá nit (Slovak) – Černík, Michal
Zlaté slzy (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Zlatý věk (German) – Ajvaz, Michal
Žluté oči vedou domů - Paní Hrubešová nepřišla na caj (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Pomsta (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žluté oči vedou domů - Poslední tanec (Hungarian) – Pilátová, Markéta
Žně (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (Hungarian, German) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Hungarian) – Březina, Otokar
Z písní poutníka (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zpívala (Hungarian) – Březina, Otokar
Zpívali hořící hvezdy (English) – Březina, Otokar
Zpívá mrtvý (Hungarian, German, Polish) – Wernisch, Ivan
Z této hospody odejít (German, Hungarian) – Wernisch, Ivan
Ztracená generace a já (German) – Viewegh, Michal
Ztracené dni (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap