Nyitólap

Az irodalmi utazás megkezdéséhez kattintson a MÁTRIXra!

 czhuplroskalbbgdeeneoeshritmkrusr
cz     
hu        
pl       
ro 
sk            

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Szlovák)


Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám

[…]

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Lengyel)


Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko

[…]

Pradávna (Szlovák)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2

[…]

Die Urzeitliche (Német)

1
Ich bin Alfa.
In uralter Traurigkeit
badet mein Leib,
verwundete Sterne
schwinden dahin,
bloß eben mit der Fingerkuppe
streichelt der Schlaf
mein Gesicht;
Bilder ohne Gedanken,
Gedanken ohne Bilder.
DU SCHMERZT.

Praze (Torso nadĕje) (Cseh)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta

[…]

An Prag (Német)

Kleingläubige Die Knochenfraßzeit
konnte ihr nur Schönheit verleihen
und von den stöhnenden Feldern das Schreien
illuminierte der Türme und Tore Texte aus Stein
so wird es immer sein
Kleingläubige
Immer wird das so sein

Hinter den Toren unsrer Flüsse
stampfen Hufe hart

[…]

 
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::